Menu
Tablet menu

Създават социално предприятие за озеленяване

  • Публикувана в НОВИНИ

Хора в неравностойно положение ще се грижат за озеленяването в Гоце Делчев. Те ще поддържат около 40 дка зелени площи, алеи, дворни пространства на здравни и социални заведения в града.

Община Гоце Делчев разработи поредния добър социален проект, който бе одобрен. Договорът за неговото изпълнение бе подписан от заместник-кмета Саид Иброш в Министерството на труда и социалната политика. Ще бъде създадено социално предприятие за озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване. Проектът е на стойност 205 837.13 лв.

Проектът е насочен към подобряване възможностите за трудова реализация и социална интеграция на хора в неравностойно положение на пазара на труда.

За период от 12 месеца ще бъдат наети на трудови договори 14 лица. Това ща са хора, обучени по професията „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство”.

В проекта са включени и психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група. В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие, както и на новосъздадените работни места.

След приключване на проекта, трудовите договори на седем от работниците трябва да бъдат удължени с минимум шест месеца, при спазване условия на труд и заплащане, както по време на изпълнението на проектните дейности. Разходите за този период ще са за сметка на бюджета на община Гоце Делчев.

Продължава...

Иновативното Първо ОУ в Гоце Делчев със 108 отличници

  • Публикувана в НОВИНИ

С подобаващо празнично настроение и мъничко тъга в Първо основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев тържествено закриха учебната 2017-2018 учебна година. Гости на събитието бяха кметът на общината Владимир Москов и директори на други образователни училища в града. През изтеклата учебна година в училището са реализирани успешно четири проекта по европейски програми и шест по национални програми и се очаква реализирането на още три проекта.

Двадесет и четири ученици от началния етап на образованието (до 4 кл.) са победители във финалното национално състезание, организирано от Сдружението на българските национални учители. Имат 20 призови места по информационни технологии и 10 по български език и литература. Сто и осем ученици от 4 до 7 клас завършват учебната година с отличен успех. „През годините с вас изживяхме и хубави моменти, и мигове на трудности, но въпреки всичко се подкрепяхме и си помагахме. С много обич и разбирателство успяхме да създадем три уникални колектива. В тях не винаги цареше мир и спокойствие, но моментите на предизвикателства ни сплотяваха още повече“, каза в обръщението към учителите Денис Кираджиев от името на седмокласниците.

„Приключихме една поредна учебна година и първа като иновативно училище“, каза директорът Людмила Дерменджиева. Тя, заедно с кмета Владимир Москов, връчиха наградите на 52 отличени ученици с почетни призови места в национални състезания и конкурси с принос към издигане авторитета на училището и общината.

  

Продължава...

Кой е класът с 1 неизвинено отсъствие за цяла година?

  • Публикувана в НОВИНИ

Първо място за най-малък брой неизвинени отсъствия през учебната 2017/2018 г. спечелиха учениците от 7."в " клас на Второ ОУ в Гоце Делчев с класен ръководител Ст. Гемеджиева. Те имат само 1 неизвинено отсъствие за цялата година.

Директорът Цв. Петричкова поздрави първенците и им пожела още бъдещи успехи.

Много емоционално бе и закриването на учебната година и изпращането на учениците от випуск 2017/2018 г. Директорът връчи свидетелствата на 71 седмокласници, завършващи основно образование, от които 19 пълни отличници. Те получиха грамоти и предметни награди.

Под звуците на песента „Един неразделен клас“ седмокласниците се сбогуваха с училищното знаме и със своите учители. Директорът на училището поздрави всички завършващи, като им пожела здраве и успехи в следващия етап на образованието им.

Продължава...

Ученичка от Гоце Делчев в топ 10 на най-добрите млади химици

  • Публикувана в ВРЯВА

Седмокласничката Цветелина Шербетова от Второ основно училище "Гоце Делчев" в Гоце Делчев се класира в топ 10 на най-талантливите млади химици в България. При силната конкуренция от над 260 участници от максималните 100 точки личният резултат на ученичката от Гоце Делчев е 85.5 точки.

Второ основно училище "Гоце Делчев" бе представено в състезанието по модул Химия от седмокласничката Цветелина Шербетова с недвусмислена заявка от нейна страна за значителни бъдещи успехи в тази дисциплина.

Националното състезание по природни науки се инициира от МОН и се проведе в една от тържествените зали на СУ "Св. Климент Охридски" при повишен интерес от страна на ученици и учители от цяла България.

Поздравления от директора на училището получи както Цвети, така и нейната учителка по химия В. Ролева.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register