Menu
Tablet menu

Какво има в архива?

  • Публикувана в НОВИНИ

Какво има в архива? Това разбраха гимназисти от Благоевград, коит минаха през „отворените врати“ в Държавен архив Благоевград. Ден на отворените хранилището организира по повод 9 юни - Международния ден на архивите. Учителят по история от Пето училище в Благоевград Иван Рупов завел учениците си в архива. Ръководителят на архива Петър Станев ги запознал с основните функции и постижения на институцията и представил част от особено ценните и уникалните документи. Пред учениците са демонстрирани възможностите на Информационната система на държавните архиви и снимки от фотосайтовете на Държавна агенция „Архиви”.

В навечерието на празника връчиха и отличията за 2017 г. в категориите за Читател, Дарител и Приятел на архива. Читател на годината е Мирослава Георгиева, направила най-голям брой посещения в читалнята на архива. Дарител на годината е Борис Сандански, краевед и публицист от гр. Кресна, който дари личния си архивен фонд. Като Приятел на архива за 2017 г. беше отличена проф. дин Лизбет Любенова за оказано съдействие за отпечатване на издание, посветено на 65-годишния юбилей на архива.

А вие, знаете ли какво има в архива? Не, това не е необитаемо помещение със запрашени рафтове. Това е хранилището на ценни книжа и документи. Но често се бърка с библиотека, например. Точно затова има международен ден на архивите. Това им е идеята на тези дни. Архивистите у нас са на мнение: Можем да помислим, че календарът е препълнен с международни дни, които да отбелязваме. Обаче, обществената представа за архивите е неясна: често ги бъркат или смесват с библиотеките, понякога архивите се възприемат само като документи, предназначени за вътрешна употреба, до които се достига трудно и които представляват интерес само за историците. Това възприятие на обществеността за архивите и институциите, които ги създават не е точно. Тази тревожна картина оказва влияние върху финансовите и човешките ресурси, които управляващите и администраторите отделят за работата с документите и архивите и за архивните институции.

Важно е да се напомни, че архивите са документи, създадени, получени и запазени като доказателство и информация на дадена институция или личност, в изпълнение на правни задължения или осъществяване на своята работа. Архивни документи са документите, които се съхраняват от онези, които ги създават, наследяват или от съответна архивна институция, предвид тяхната правна стойност или историческо значение.

Архивите са част от културното наследство и източник на информация. Архивното наследство е неоспоримо доказателство за икономическото, политическото, социалното и културно развитие на човечеството. Разнообразието на архивните извори и формати е огромно. За да се гарантира запазването им е необходим всестранен подход, който да отчита всички видове и форми на архиви. Не бива да се концентрираме върху един единствен вид документи, тъй като и другите категории архиви заслужават внимание..

Благодарение на международния ден на архивите ние можем:

  • Да обърнем внимание на обществеността върху значението на документите и архивите, защото те са основата на техните права и идентичност.
  • Да обърнем внимание на управляващите за ползата от документалния мениджмънт за доброто управление и развитие
  • Да обърнем вниманието на обществото, на публичните и частните среди, върху необходимостта от дългосрочно опазване на архивите и осигуряване на достъп до тях.
  • Да популяризираме пред широката общественост уникални, изключителни и редки документи, съхранявани в архивните институции,
  • Да подобрим представата за документите и архивите и да популяризираме архивите в световен мащаб.
Продължава...

Студенти сложиха началото на дигитализацията в Държавен архив

Студенти от  Югозападния университет „Неофит Рилски” поставиха началото на дигитализацията на звукозаписи в Държавен архив – Благоевград. Това стана по  време на проекта „Студентски практики” на МОН. 
 
В него взеха участие четирима студенти от трети и четвърти курс на специалността „Архивистика и информационна сигурност”. Със съдействието на специалисти от Радио Благоевград студентите Любомир Стаменов, Васил Кацарски и Георги Георгиев поставиха началото на дигитализацията на звукозаписи в Държавен архив – Благоевград.
 
Дигитализираха се магнетофонни ролки и аудиокасети със звукозаписи на спомени и частични постъпления.
Продължава...
Абонамент чрез RSS
  • 1
  • 2
  • 3

Търсене

Login or Register