Menu
Tablet menu

Лъскат уличната мрежа в Симитли със 7 милиона

  • Публикувана в НОВИНИ

7 милиона от Програмата за развитие на селските райони инвестират в община Симитли за нови улици. С европейско финансиране по два нови проекта община Симитли преобразява пътната си инфраструктура. Изграждат се нови улици и се реконструира съществуващата транспортна мрежа. Близо 6 милиона лева ще бъдат инвестирани за рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища. Другият проект е за реконструкция и изграждане на тротоари към тях в град Симитли и в село Полето.

Кметът на общината Апостол Апостолов подписа в петък договорите за финансиране по двата проекта. Инвестицията се обезпечава по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктури от Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони.

100 милиона евро е бюджетът по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година, от който 7 млн. община Симитли ще инвестира след спечелването на проектите.

Продължава...

3 милиона за нов асфалт от Разлог към…

  • Публикувана в НОВИНИ

Към Баня и към Елешница, от Разлог ще се пътува по нов асфалт. Европейски пари ще направят европейски пътя към двете села, които имат потенциал и инвестират в развитието си като туристически дестинации.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, е 3 277 772 лева. Реконструкцията по проекта ще бъде на съществуващи общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница. Мащабният проект ще обхване и пътя Разлог – Бачево в участъците на ул. „Изворите”, ул. „Тодор Александров”, ул. „Рила” и пътя Елешница – граница общ. (Белица-Разлог)-Палатик–Черешово в участъка на бул. „9 май”. 

За тези, които живеят в района: На ул. „Изворите” ще се ремонтира уличното платно, ще бъдат поставени бетонови тротоарни плочи, ще се монтира улично осветление, ще бъде изградена велоалея от лявата страна на река Язо, ще се извърши и озеленяване. Предстои и укрепване и обезопасяване на речното корито. На ул. „Тодор Александров” ще се ремонтира уличното платно, ще се ремонтира тротоара от мраморни плочи, ще се извърши озеленяване и ще бъде ремонтирано уличното осветление. На ул. „Рила” ще се ремонтира уличното платно и ще бъдат поставени тротоари от бетонови плочи на изхода на Разлог по пътя за с. Бачево -до бившата военна база.  На булевард „9 май” в с. Елешница ще се ремонтират уличното и локално платна, ще се ремонтират тротоарите и ще се извърши озеленяване.

Целта на проекта е освен подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя, но и подобряване на естетическия вид.

Продължава...

Земеделци подобряват маркетинга на продукцията си с европари

  • Публикувана в НОВИНИ

От 30 000 до над 3 милиона може да достигне размерът на парите, които земеделци и селскостопани могат да поискат като помощ от Европа. Стартира набирането на проекти по първата за тази година процедура от Програмата за развитие на селските райони – подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Кой може да кандидатства? – регистрирани земеделски стопани, с минимален стандартен обем на земеделското им производство не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и признати групи или организации на производители. Финансовата помощ се предоставя в избрани производствени сектори: мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, вкл. гъби; пчелен мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини; технически и медицински култури; фуражи; гроздова мъст, вино и оцет.

Подпомагането по процедурата е насочено към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработващата промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане съответствие със стандартите на ЕС и подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на средствата, които ще се предоставят за целта е над 160 млн., като конкретните проекти могат да получат от 29 337 лв. до 3 911 600 лв. Проектите могат да бъдат с продължителност до 24 месеца или максимум до 36 м., ако включват и строителни дейности.

Проекти можете да подавате до 16-ти май, като кандидатстването се извършва единствено и изцяло по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез ИСУН. Това е и първата процедура от Програмата, по която кандидатстването, а по-късно и отчитането ще се осъществява през единната за всички Оперативни програми, Система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове в България – ИСУН. 

Продължава...

Обясняват на студенти за парите в българската икономика от плана Юнкер

Как планът Юнкер промени начина, по който влизат пари в българската икономика? Какви са изводите от  приложението на плана Юнкер в България? Как се отрази на българската икономика членството на страната ни в Европейския съюз? На тези въпроси, отговори от извора ще получат студенти от Благоевград, бъдещи икономисти. Стопанският факултет на Югозападния университет е съорганизатор на икономически форум "Европейски икономически съвместимости".

Икономическият съветник в Европейската комисия в България Марина Кирова и икономистът Лъчезар Богданов, директор в Industry Watch, ще изнесат публични лекции пред студентите на ЮЗУ, бъдещи икономисти. Срещата на гост лекторите със студенти, преподаватели и широката общественост ще се състои на 13 ноември 2017 г. от 11:00 часа в зала 312 на Учебен корпус 8. На събитието ще присъства и Бойко Благоев, съветник "Информация и комуникация" в Европейската комисия в България.

Продължава...
Абонамент чрез RSS
  • 1
  • 2
  • 3
Искаш ли да видиш това:

Искаш ли да видиш това:

Сряда, 18 Юли 2018

Празнуват  Марин, Марина...

Празнуват Марин, Марина...

Вторник, 17 Юли 2018

Света Марина в Ракитна

Света Марина в Ракитна

Понеделник, 16 Юли 2018

  • 1
  • 2

Търсене

Login or Register