Menu
Tablet menu

175 кинезитерапевти, логопеди, социални работници… взимат дипломи

Тържествена церемония по случай връчването на дипломите на випуск 2017 от факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ ще се проведе в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Своите дипломи на 18 май 2018 г. (петък) от 11.00 часа в празничния ден ще получат 175 абсолвенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите „Кинезитерапия“, „Социални дейности“, „Логопедия“, „Спортна анимация“, „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“, „Кинезиология“, „Спортна кинезиология“, „Клинична логопедия“, „Логопедичен мениджмънт“, „Социално посредничество“, „Психосоциална рехабилитация“, „Социална работа при социално значими заболявания“ и „Адаптирана спортна дейност и физическа активност“

По традиция студентите с отличен успех ще бъдат наградени с плакет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Продължава...

Студенти трупат опит с изследователска работа

  • Публикувана в НОВИНИ

19-тата Студентска научна конференция на факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ се проведе в Университетския център „Бачиново“.

Форумът бе открит от доц. д-р Татяна Дзимбова – председател на Организационния комитет.

„Студентската конференция се превърна в сериозен научен форум, който вълнува всички в нашия факултет – студенти и преподаватели. Броят на участията са ясно доказателство за ентусиазма на студентите и тяхното желание да се включват в съвместните научни изследвания с преподавателите. Участието на студентите в научни разработки им дава възможност да навлязат в практическото приложение на наученото в университета и да решават практически проблеми в професионалното направление, в което се обучават“, каза в обръщението си доц. д-р Татяна Дзимбова.

Тя отбеляза, че отличната университетската инфраструктура, университетските и факултетски лаборатории и центрове, дават прекрасни възможности за развитие на експериментална и научноизследователската дейност. Доц. Дзимбова подчерта, че ръководството на ЮЗУ „Неофит Рилски“ дава възможност и приветства участието на всички студенти в изследователската работа, което им позволява да трупат собствен опит и да прилагат придобитите знанията.

Тазгодишното издание на студентския научен форум протече в две секции „Здравеопазване и спорт“ и „Социални дейности и логопедия“, в които бяха представени 42 доклада.

Участниците в конференцията представиха значими за тях и техните преподаватели научни изследвания, които показват напредъка в научноизследователската дейност на факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

Продължава...

Решено: Медицински сестри и акушерки се обучават в ЮЗУ

Правителството предлага на Народното събрание да приеме решение за преобразуване на факултета „Обществено здраве и спорт“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, във факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“. В новото звено ще се извършва обучение в бакалавърска степен по две нови специалности – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Предложението за преобразуването е на Академичния съвет на висшето училище и е подкрепено с положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

С откриването на факултета ще се създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването както в региона, така и в страната. Целта е да се преодолее недостигът и да се удовлетвори увеличеното търсене на медицински кадри.

Продължава...

Техническият колеж става факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”

  • Публикувана в НОВИНИ

Пет колежа ще бъдат преобразувани във факултет и специализирани висши училища. Един от колежите, които ще бъде преобразуван във факултет е Техническият колеж в Благоевград.

Министерският съвет прие постановление за преобразуване на Техническия колеж в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, в Технически факултет на университета.

Преобразуването на колежа се определя от необходимостта от инженерни кадри за шевната индустрия, електрониката и комуникационните технологии и отговаря на увеличеното търсене на инженери, радиоинженери, програмисти, специалисти по електроника и конструктори в регионален и национален мащаб. Проектът е получил положителна оценка с решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация.

В Техническия колеж се извършва обучение по три специалности от три професионални направления за придобиване на степен „професионален бакалавър“ - „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство“, „Електроника“ и „Комуникационна техника и технологии“, като след промяната последната специалност ще се изучава и в магистърска степен. С приетото постановление в преобразуваното звено ще се извършва обучение по още две специалности „Опто- и наноелектроника“ и „Компютърни системи и технологии“.

Продължава...
Абонамент чрез RSS
  • 1
  • 2
  • 3

Търсене

Login or Register

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/agenciq/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141