Menu
Tablet menu

Глад за химици в Югозапада и още…

  • Публикувана в НОВИНИ
10 химици с висше образование търси Дирекция “Бюро по труда” –  Благоевград. Химици се търсят и в Дупница, и в Кюстендил. 
19 места за специалисти с висше образование са обявени в Благоевград.
Старши администратор/рецепционист с компютър, англ.и руски език, калкулант, работа със софтуер Clock effect, технолози, машинен инженер, електрончик, лекар – дерматолог, учител практическо обучение по счетоводни дисциплини  и двама строителни инженери.
 
В Дирекция “Бюро по труда” – Гоце Делчев продължават да се търсят учител, ислямско вероучение и учител по български език и литература. 
В Разлог продължават да се търсят лекар инфекционни болести, двама лекари анестезиолози и лекари хирурзи. Също така търсят салонен управител, директор дирекция, технически сътрудник и кредитен специалист банка.  
 
В Сандански са обявени 8 места за специалисти с висше образование. 
Инженер електрически машини и апарати, биолог,микробиолог, двама призводствени инженери, инспектор качество на продукти, инженер по управление на качеството, търговски представител гръцки език, комп.грамотност и счетоводител.  
 
В Кюстендил са обявени 23 свободни места. Търсят инженер, електроинженер, ръководител отдел строителство, администратор, старши експерт бюджет и финанси, главен експерт бюджет и финанси, отчетник счетоводство, калкулант,  ръководител отдел в хотел, медицинска сетра, учител по химия, техници химия и двама старши счетоводители. 
Продължава...

Подпомагат фирмите, ако наемат безработни

  • Публикувана в НОВИНИ

Пак започва прием на заявления от предприемачи за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост. През следващата седмица може да декларирате, че бихте ползвали финансови стимули при наемане на работа на безработни. Бюрото по труда в Благоевград открива процедурите за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица от 16-ти до 24-ти април – първи етап – подаване на заявления.

Заявете, ако можете и искате да наемете на работа лица, отговарящи на следните критерии, като е упоменат и размерът на финансовия ресурс за подпомагане на фирмите:

$1·         безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства–15 517 лв.;

$1·         безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 18 220 лв.;

$1·         безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица

$1·         безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 1 477 лв.;

$1·         безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 7 224 лв.;

$1·         безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 9 984 лв.;

$1·         продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 16 210 лв.;

$1·         за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 191 лв.;

Продължава...

Дирят младежи без работа, без мотивация, без регистрация

  • Публикувана в НОВИНИ
Експерти ще издирват младежи до 29 години, които нито учат, нито работят, нито са регистрирани в Бюрата по труда, обяви директорът на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Станислава Поповска. Това е по програма „Развитие на човешките ресурси“, а целта е младежите да се мотивират, да ги консултират, да ги включат в различните дейности, които се осъществяват в реализацията на пазара на труда.
 
Също така ще им бъде предоставена психологическа и кариерна информираност, за да може тези младежи да бъдат обхванати и регистрирани като бройка. 
350 работни места са били обявени на поредната трудова борса в Разлог от 33-има работодатели. Търсели са се рецепционисти, готвачи,бармани, сервитьори.Явили са се стотици безработни, като се очаква от 1 декември повечето от тях да заемат тези работни места и да бъдат сключени трудови договори за сезона в Банско и Разлог. 
 
Наплив на желаещи се забелязва по новия проект „Родители в заетост“. Крайният срок е 31 октомври, като до момента са подадени заявления от 77 родители и 44 –ма безработни, въпреки че заплащането е минимално. 
Иначе безработните в Благоевградска област са 14 672-ма. Безработицата намалява, като на работа през изминалия месец са постъпили 1265 –има души. 
Продължава...

Близо 4000 искат преквалификация с ваучери в Пиринско

3844 заявления за ваучери за заети лица са подадени до момента в Бюрото по труда – Благоевград, обяви директорът на Регионална служба по заетостта Станислава Поповска.  От тях 2366 искат да се обучават в професионална квалификация, като професиите са различни- фризьори, маникюристи, в сферата на туризма, вътрешни и пътнически превози, икономическата сфера и други. Останалите 478 желаещи искат да се обучават в компютърна грамотност и чуждоезиково обучение. Само за юни подадените заявления са 1770 и в рамките на един месец – юли, са се увеличили двойно.
 
Припомняме, че предвидените по проекта обучения ще се реализират чрез предоставянето на поименни ваучери при 15 % съфинансиране  от работещите. На 10 август стартират първите обучения, а фирмите, които ще ги провеждат, са различни. 
Контролната дейност на фирмите се осъществява от Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика. Когато работещият е успял да завърши обучението, се пристъпва към разплащане. Програмата е отворена до изчерпване на финансовия ресурс. Могат да се включат и хора със средно и по-ниско образование, като ваучерите са на стойност от 600 до 1800 лева.  
 
Иначе безработицата в Благоевградска област намалява. 14 472 –ма са безработните за юни. На работа през юни са постъпили 1419 безработни. Към момента има обявени около 1000 работни места за областта в сферата на услугите, търговията, шивашката и обувна промишленост, строителство и други. 
Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register