Menu
Tablet menu

Окончателно: магистралата през дефилето се качва еднопосочно по билото на Пирин

  • Публикувана в НОВИНИ

reka struma

Висшият експертен екологичен съвет гласува източния вариант на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Решението от днес с приемането на ОВОС на практика е най-тежката и най-трудна стъпка към реализацията на проекта. Вече предстои работното проектиране.

Решението от днес означава, че в посока към Гърция колите ще се движат през дефилето по съществуващия път Е-79, а в обратна посока - по нов път, източно от него по билото на планината. Вариантът се подкрепя и от правителството. Това бе вариантът, подкрепен и от местните жители при обществените обсъждания на екооценката в Симитли и Кресна. Преди заседанието всички кметове и кметски наместници на населени места от симитлийска община бяха подписали декларация за съгласие и подкрепа на т.нар. източен вариант на магистрала „Струма“ в участъка през Кресненското дефиле и територията на община Симитли. На заседанието днес гласуваха Кметът на община Симитли Апостол Апостолов и кметовете на Крупник, Брежани,  Полето и Черниче. За да подпомогнат вземането на решение, в състава на заседанието на ВЕЕС бяха включени представители на научната общност и други  експерти. В работата на заседанието участва и представител на НПО, определен според правилника.

Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ взе решение на заседанието си днес за одобряване на осъществяването на инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50. Предвид големия обществен интерес, при взимането на решението членовете на съвета проведоха задълбочена експертна дискусия. Те се съобразиха със значителния брой, постъпили в хода на процедурата по оценката на въздействието на околната среда (ОВОС) различни по характер становища, позиции, мнения и възражения по различните варианти на трасе. Бяха взети предвид резултатите от проведените обществени обсъждания и заключенията на независимите експерти от извършените ОВОС и Оценката за съвместимост с предмета и целите за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000, се посочва в резюмето от заседанието на висшия експертен екологичен съвет в Министерство на околната среда и водите.

Процедурата по ОВОС започна през април 2015 г. Тя се проведе при стриктно спазване на всички нормативни изисквания на Закона за опазване на околната среда. Направени бяха допълнително значителен брой консултации с други ведомства, организации и институции за обективно вземане на решение предвид приоритетността на обекта и проявения голям обществен интерес.

С взетото решение по ОВОС за одобряване на Източен вариант Г 10.50 на трасе на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ са предписани задължителни за изпълнение условия и мерки по Закона за опазване на околната среда при всичките етапи по реализацията на инвестиционното предложение.

Продължава...

Перспективите в региона с изграждането на магистрала „Струма“ дискутират в Симитли на широк форум

  • Публикувана в НОВИНИ

Управленският елит на България пристига в Симитли за дискусия с широката общественост за перспективите в региона с изграждането на автомагистрала „Струма“.

Вицепремиерите Красимир Каракачанов и Томислав Дончев, министрите на икономиката Емил Караниколов, на околната среда и водите Нено Димов, на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, председателят на УС на Агенция пътна инфраструктура инж. Дончо Атанасов, гласът на българския бизнес- председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, председателят на Камарата на строителите в България Николай Станков и арх. Петър Диков пристигат в Симитли на 5-ти октомври, четвъртък за широк обществен форум за стратегическия за региона инфраструктурен проект – магистрала „Струма“. Конференцията „Автомагистрала Струма и перспективите за реализация на инвестиционни проекти в Югозападна България“ се провежда под егидата на кмета на община Симитли Апостол Апостолов. Форумът ще се проведе в салона на читалище “Св. Климент Охридски-1922“ в град Симитли от 17.30 часа на 5-ти октомври.

Поканени за участие във форума са всички народни представители от Благоевградски регион, както и кметовете на всички общини, през чиито територии минава трасето на автомагистрала Струма и граничните им.

Форумът е отворен за граждани. Всеки с интерес към утре и бъдещото развитие на региона е добре дошъл на конференцията, отбелязват организаторите от общинска администрация Симитли.

Целта на конференцията е да се представи на обществеността в Югозападна България, по какъв начин изграждането и експлоатацията на Автомагистрала Струма ще допринесе за социално – икономическо развитие на региона. Ще бъдат представени значими за региона инвестиционни предложения и проекти от национално и регионално значение. Приоритетна задача е подкрепата на действия за популяризиране на взаимодействието между доброто състояние на околната среда, качеството на живот на хората и икономическото развитие. Нашите амбиции са свързани с предлагането на реални възможности за участие на общностите и заинтересованите страни и за създаване на партньорство в различните секторни политики. Само по този начин ще се създаде солидна основа за възстановяване на баланса между хората, природата и икономиката, както и за изграждане на нови връзки между тях. Целта на конференцията е и да се засили участието на местните органи и общности, заинтересованите страни чрез подобряване на комуникацията и обмена на знания и информация при подготовката и реализирането на инвестиционни предложения.

Продължава...

Министър Николай Нанков: Утре обявяваме обществена поръчка за строителството на тунел „Железница“ на АМ „Струма“

  • Публикувана в НОВИНИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще отпусне 1 милион лева за компенсаторно залесяване над Кресненското дефиле, обяви регионалният министър. Парите ще бъдат отпуснати на Министерството на земеделието и храните с настояване средствата да се насочат приоритетно за залесяване на засегнатите от пожара площи.

Утре ще бъде обявена обществена поръчка за строителството на тунел „Железница“ на АМ „Струма“.  Поръчката ще е с три обособени позиции – по една за строителството на пътни съоръжения и асфалтови дейности за отсечки от 2 км преди след тунела и самото подземно съоръжение.   Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройство по време на форума „Да! На българската икономика“в Благоевград. Нанков акцентира върху завършването на магистралата, която ще даде нови възможности за развитие. „Пътищата не правят бизнес, но са предпоставка за него. Те създават условия за инвестиции и подобряват икономическата среда“, подчерта той.
Според него
, реализацията на големи инфраструктурни проекти освен надежди, пораждат и големи спорове и страхове. Нанков даде пример със строителството на АМ „Струма“ в Кресненското дефиле, където еколозите поставят като задача номер едно опазването на природата и биоразнообразието, собствениците на крайпътни кафенета и ресторанти са загрижени за бизнеса си,  любителите на екстремните спортове се тревожат за рафтинга по река Струма, а жителите на близките села се питат как ще стигат до нивите си.
„Нашата задача е да намерим баланс между тези интереси и да вземем държавническо решение. От една страна да не загубим европейското финансиране, защото ако до май-юни 2019 г. няма строително решение, ще трябва да довършим магистралата с пари от бюджета, или да връщаме получените средства за изградените отсечки и едновременно с това трябва да гарантираме опазването на природата“, отбеляза министър Нанков.

Той допълни, че  и 5-те предложени варианта на трасе на магистралата през дефилето преминават през защитените зони -  „Кресна-Илинденци“ и „Кресна“, което изисква система от скъпи мерки за опазване на редките и защитени видове.

Нанков отбеляза, че на първо място е класиран  проекта за строителство на т. нар. „полуизточен вариант“. При него в посока Гърция се запазва старото трасе, а в обратната се изгражда ново, изнесено на изток.  „Този вариант беше класиран на първо място по отношение на всички параметри – екологосъобразност, икономическа целесъобразност и безопасност“, категоричен бе той.

Министърът разсея тревогите на местните хора е, че при изграждане на Лот 3.2 от АМ“Струма“, бизнесът край сегашното трасе ще замре. „Класираният на първо място вариант предвижда създаване на три зони за отдих и търговия, където хората ще могат да предлагат произведения от тях мед, плодове, зеленчуци. Те ще имат електричество, водопроводна и канализационна мрежа, пречиствателни станции за отпадни води. Едната площадка е на обходния път на Кресна в посока Кулата и е с площ 17 декара. Другата е 19 дка и ще бъде на 2 километра след пътен възел „Кресна“ по новото трасе в посока София“, обясни Нанков.  Към проекта ще бъде добавена и трета зона за отдих край Симитли, която ще е с площ около 10 декара. За удобство на населението и за да не бъде нарушен обичайният му начин на живот, са предвидени 5 напречни връзки между две посоки на движение – пътните възли „Симитли“, „Полето“, „Мечкул“, „Стара Кресна“ и „Кресна“. Предвижда се и изграждането на пътна връзка със съществуващия път Е79 в началото на обходния път на гр. Кресна.

Николай Нанков увери, че при реализация на „полуизточният вариант“ на трасето ще се извърши рехабилитация на съществуващия път към Кулата, който ще се разшири и обезопаси с изправяне на завой.

По време на форума Почетният председател на Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов обяви създаването на инициативен комитет за обществено сдружение „Да спасим екологията на Кресненското дефиле“. В него ще участват представители на КСБ, експерти от Лесотехническия университет и др.

Продължава...

Поне 50 години трябват да заличим щетите от огъня в Дефилето

  • Публикувана в НОВИНИ

Съсипани са 16 000 декара иглолистни и широколистни гори, 10 см под земята всичко е пепел. Това е равносметката след овладяването на огъня. Локална екологична катастрофа. Така определи огнената стихия и последствията директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов Изпепелените гори са на възраст 40-60 години, съсипани са хиляди декари пасища и земеделски земи.

Поне 50 години и десетки милиони лева ще са необходими за възстановяване на унищожените гори след огненото бедствие. Преди това теренът трябва да се почисти, да се извърши сериозна подготовка на почвата и едва след това ще започне да се залесява с местни широколистни видове, които са устойчиви на запалвания.

В борбата с огъня през последната седмица, когато гореше, са били повече от 1000 служители на Югозападното държавно предприятие от териториалните поделения в областите Благоевград, Кюстендил и Софийска. Освен с жива сила в овладяване на стихията всеки ден участваха 12 специализирани противопожарни автомобила, 40 високопроходими коли и булдозер на предприятието за направата на полоси.

Общо 120 пожара са регистрирани на територията на ЮЗДП от началото на годината досега. Едва 8 от тях са предизвикани от природни явления. В основната си част причина за пожарите е човешко действие – небрежност и безотговорност. Затова ЮЗДП призовава всички за повишено внимание, екологична култура и милост- към гората.  

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register