Menu
Tablet menu

Окончателно: магистралата през дефилето се качва еднопосочно по билото на Пирин

  • Публикувана в НОВИНИ

reka struma

Висшият експертен екологичен съвет гласува източния вариант на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Решението от днес с приемането на ОВОС на практика е най-тежката и най-трудна стъпка към реализацията на проекта. Вече предстои работното проектиране.

Решението от днес означава, че в посока към Гърция колите ще се движат през дефилето по съществуващия път Е-79, а в обратна посока - по нов път, източно от него по билото на планината. Вариантът се подкрепя и от правителството. Това бе вариантът, подкрепен и от местните жители при обществените обсъждания на екооценката в Симитли и Кресна. Преди заседанието всички кметове и кметски наместници на населени места от симитлийска община бяха подписали декларация за съгласие и подкрепа на т.нар. източен вариант на магистрала „Струма“ в участъка през Кресненското дефиле и територията на община Симитли. На заседанието днес гласуваха Кметът на община Симитли Апостол Апостолов и кметовете на Крупник, Брежани,  Полето и Черниче. За да подпомогнат вземането на решение, в състава на заседанието на ВЕЕС бяха включени представители на научната общност и други  експерти. В работата на заседанието участва и представител на НПО, определен според правилника.

Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ взе решение на заседанието си днес за одобряване на осъществяването на инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50. Предвид големия обществен интерес, при взимането на решението членовете на съвета проведоха задълбочена експертна дискусия. Те се съобразиха със значителния брой, постъпили в хода на процедурата по оценката на въздействието на околната среда (ОВОС) различни по характер становища, позиции, мнения и възражения по различните варианти на трасе. Бяха взети предвид резултатите от проведените обществени обсъждания и заключенията на независимите експерти от извършените ОВОС и Оценката за съвместимост с предмета и целите за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000, се посочва в резюмето от заседанието на висшия експертен екологичен съвет в Министерство на околната среда и водите.

Процедурата по ОВОС започна през април 2015 г. Тя се проведе при стриктно спазване на всички нормативни изисквания на Закона за опазване на околната среда. Направени бяха допълнително значителен брой консултации с други ведомства, организации и институции за обективно вземане на решение предвид приоритетността на обекта и проявения голям обществен интерес.

С взетото решение по ОВОС за одобряване на Източен вариант Г 10.50 на трасе на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ са предписани задължителни за изпълнение условия и мерки по Закона за опазване на околната среда при всичките етапи по реализацията на инвестиционното предложение.

Продължава...

МОСВ очаква повишаване нивото на река Струма

  • Публикувана в НОВИНИ

Очаква се повишаване на речните нива на река Струма, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите. По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) тази нощ се очакват валежи в западната половина на страната. Прогнозираното количество валежи ще е между 5- 30 л/кв.м в някои райони - до 40 л/кв.м. На база метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре през деня тенденцията за задържане на речните нива ще се запази. Към настоящия момент голяма част от наблюдаваните реки са с водно количество около и над нормата за месец ноември. От утре вечер ще започне повишение на речните нива в цялата страна. Значително повишение на речните нива на река Струма. Повишения са вероятни в средното и долното й течение, предимно при притоците й: река Сушицка, река Цапаревска, река Лебница, река Санданска Бистрица, река Струмешница, и река Пиринска Бистрица. В останалите части на Струма речните й нива ще задържат досегашните си стойности или ще се повишат, но минимално.

Продължава...

Държавата отпуска 633 000 лева за нов довеждащ водопровод в Полето

  • Публикувана в НОВИНИ

С 633 356 лева от държавния бюджет ще се реши окончателно проблема с недостига на питейна вода за село Полето. Управителният съвет на Предприятието на управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ е гласувал отпускането на финансовата субсидия за община Симитли. Средствата са от трансфера, предоставен на ПУДООС от държавния бюджет за 2014 година. Експертите са одобрили проекта на община Симитли „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на село Полето”. Средствата са необходими за рехабилитацията на съществуващия довеждащ водопровод от село Брежани до село Полето и за включване на допълнително водохващане към съществуващия. Досега водоподаването в село Полето е с намален дебит, което провокираше често и режим на водата в селото през летните месеци. Финансовата субсидия от 633 356 лева е гласувана, предстои започването на всички административни процедури по стартиране на работата по изпълнение на проекта.

Към тази инвестиция, Общински съвет Симитли гласува като приоритетен за общината и обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи канализационни системи и съоръжения на село Полето”, за което администрацията има проектно предложение, с което да кандидатства за финансиране.

В едно с изпълнявания проект за “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на село Долно Осеново и село Полето, община Симитли”, който се реализира с финансиране от Програмата за развитие на селските райони, окончателно ще се реши проблемът с водоподаването и прилежащата инфраструктура в село Полето.

Продължава...

Висшият експертен съвет към МОСВ даде зелена светлина на депото за отпадъци край Благоевград

  • Публикувана в НОВИНИ

На заседание на съвета днес е взето решение, с което се одобрява реализацията на значимия проект. След като работата по проекта бе започната от екипа „Камбитов“ в края на 2011 година, днес окончателно бе потвърдено, че той е безопасен за околната среда. В решението си експертите подчертават, че депото „няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природните местообитания“, като предписват и конкретни мерки при изграждането му, за да не се замърси природата в района.

Изграждането на регионалната система за управление на отпадъците, чиято приблизителна стойност е около 13 800 000, ще предотврати налагането на санкции от Европейския съюз и последващото неколкократно увеличение на таксата за битови отпадъци на благоевградчани.

Справка показва, че до ноември 2011 година не са направени никакви постъпки от страна на община Благоевград за изграждане на депото. Поради тази причина от 4 години благоевградчани плащат отчисления за всеки тон отпадъци годишно, които в момента възлизат на 34 лева за всеки тон. Изчисленията на специалистите показват, че догодина отчисленията ще достигнат до 44 лева за тон отпадъци, ако не започнат дейностите по изграждането на депото.

Обикновените хора не усещат директно върху гърба си тези санкции, защото такса смет не се повишава, но те са за сметка на общинския бюджет, т.е. вместо за асфалтиране на нови улици и за изграждане на нови детски градини, данъците на благоевградчани изтичат за плащане на санкции. Реализацията на проекта означава, че тези финансови тежести ще отпаднат, а спестеният паричен ресурс ще се насочи към други важни дейности за благоустрояването и облагородяването на града. Екопарафът на депото гарантира и че таксата за битови отпадъци няма да бъде увеличена.

След решението на Висшият експертен съвет към МОСВ единственият проблем за изграждане на депото е неговото финансиране. Ако проектът беше влязал в правителствената програма "Региони в растеж", стартът на строително-монтажните дейности можеше да бъде даден още до края на тази година. Затова искането на благоевградската общественост, подкрепена от 13 000 подписа, за преразглеждане на решението на правителството, орязало благоевградските проекти, сега има още по-голяма актуалност.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/agenciq/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141