Menu
Tablet menu

Окончателно: магистралата през дефилето се качва еднопосочно по билото на Пирин

  • Публикувана в НОВИНИ

reka struma

Висшият експертен екологичен съвет гласува източния вариант на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Решението от днес с приемането на ОВОС на практика е най-тежката и най-трудна стъпка към реализацията на проекта. Вече предстои работното проектиране.

Решението от днес означава, че в посока към Гърция колите ще се движат през дефилето по съществуващия път Е-79, а в обратна посока - по нов път, източно от него по билото на планината. Вариантът се подкрепя и от правителството. Това бе вариантът, подкрепен и от местните жители при обществените обсъждания на екооценката в Симитли и Кресна. Преди заседанието всички кметове и кметски наместници на населени места от симитлийска община бяха подписали декларация за съгласие и подкрепа на т.нар. източен вариант на магистрала „Струма“ в участъка през Кресненското дефиле и територията на община Симитли. На заседанието днес гласуваха Кметът на община Симитли Апостол Апостолов и кметовете на Крупник, Брежани,  Полето и Черниче. За да подпомогнат вземането на решение, в състава на заседанието на ВЕЕС бяха включени представители на научната общност и други  експерти. В работата на заседанието участва и представител на НПО, определен според правилника.

Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ взе решение на заседанието си днес за одобряване на осъществяването на инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50. Предвид големия обществен интерес, при взимането на решението членовете на съвета проведоха задълбочена експертна дискусия. Те се съобразиха със значителния брой, постъпили в хода на процедурата по оценката на въздействието на околната среда (ОВОС) различни по характер становища, позиции, мнения и възражения по различните варианти на трасе. Бяха взети предвид резултатите от проведените обществени обсъждания и заключенията на независимите експерти от извършените ОВОС и Оценката за съвместимост с предмета и целите за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000, се посочва в резюмето от заседанието на висшия експертен екологичен съвет в Министерство на околната среда и водите.

Процедурата по ОВОС започна през април 2015 г. Тя се проведе при стриктно спазване на всички нормативни изисквания на Закона за опазване на околната среда. Направени бяха допълнително значителен брой консултации с други ведомства, организации и институции за обективно вземане на решение предвид приоритетността на обекта и проявения голям обществен интерес.

С взетото решение по ОВОС за одобряване на Източен вариант Г 10.50 на трасе на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ са предписани задължителни за изпълнение условия и мерки по Закона за опазване на околната среда при всичките етапи по реализацията на инвестиционното предложение.

Продължава...

Модерното депо в Бучино – със зелена светлина и по ОВОС, липсват само парите

  • Публикувана в НОВИНИ

Възможно най-добрите налични техники, отговарящи на най-строгите екологични норми, са заложени в изграждането на депото за твърди битови отпадъци на територията на община Благоевград. Това разясниха експерти, работили над проекта, по време на общественото обсъждане на оценката на въздействие върху околната среда. Проектанти, еколози, инженери, граждани, представители на неправителствени организации и природозащитници участваха активно в дебатите, след като се запознаха с проекта.

Заместник кметът на община Благоевград инж. Стоян Благоев изтъкна, че са положени много усилия, за да може проектът да достигне до този заключителен етап и изрази надежда, че ще се уреди и въпросът с финансирането на мащабния проект, който ще реши проблема със сметосъбирането на общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Рила и Кочериново. Инж. Благоев подчерта, че стремежът на общинското ръководство е да реализира начинанието в най-кратки срокове, за да не се налагат санкции на общината.

Проектантите са заложили в модерното съоръжение да има клетка за депониране на опасни отпадъци, сепарираща инсталация, площадка за компостиране на опасни отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, площадка за биоразградима смет, както и съвременна инсталация за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.

Според специалистите и направената оценка на проекта, той няма да окаже негативно въздействие върху околната среда, като са предвидени всички мерки за опазване на почвите и подпочвените води.

Поредицата обсъждания сред широката общественост на ОВОС на “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” продължава в селата Церово, Българчево, Бучино, Бело поле, както и в общините Симитрли, Кочериново, Бобошево и Рила.

Продължава...
Абонамент чрез RSS
  • 1
  • 2
  • 3
Искаш ли да видиш това:

Искаш ли да видиш това:

Сряда, 18 Юли 2018

Празнуват  Марин, Марина...

Празнуват Марин, Марина...

Вторник, 17 Юли 2018

Света Марина в Ракитна

Света Марина в Ракитна

Понеделник, 16 Юли 2018

Търсене

Login or Register