Menu
Tablet menu

Учат млади земеделци да печелят европари

  • Публикувана в ЗАЩО?
Млади земеделски стопани от Благоевградска област се запознават с условията за кандидатстване.  При засилен интерес преминава първата седмица от обиколката по общини на експертите от Областен информационен център – Благоевград. Те запознават младите земеделци с  подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на Програмата за развитие на селските райони, както и с процедурите, които се очаква да бъдат отворени до края на 2018 г. по останалите Оперативни програми.
 
На срещите беше разяснявана също работата със системата ИСУН 2020, чрез която вече ще става кандидатстването на фермерите с проектни предложения по всички инвестиционни мерки на земеделската програма. Експертите увериха присъстващите, че електронното кандидатстване никак не е сложно и като цяло ще облекчи значително процеса на подготовка и подаване на формулярите, както и по-късно контактите с Управляващия орган на Програмата.
 
25 хиляди евро е максималната стойност на всеки отделен проект като помощта ще се изплаща на два транша – 50% при подписване на договора и останалите 50% след изпълнение на изготвения по проекта бизнес план. Допустими кандидати по процедурата са земеделски стопани на възраст от 18 до 40 годишна възраст. Фермери с образование в областта на селското стопанство и такива, които се занимават с биоземеделие ще получават допълнителен брой точки от оценителната комисия.
Тази седмица информационната кампания на ОИЦ-Благоевград продължава по график в общините Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич.
Продължава...

Гоце Делчев №1 по Програмата за развитие на селските райони

  • Публикувана в НОВИНИ
Първенец сред 14-те общини в Благоевградска по Програмата за развитие на селските райони е Гоце Делчев. Там  вече се изпълняват 43 проекта на стойност малко над 16 млн. лева. Това стана ясно на среща в Областен информационен център – Благоевград. Изключително активна е и малката община Белица, получила над 11,5 млн. лева европейски средства за изпълнението на 41 проекта. 
 
Малко над 103 млн. лева е одобрената сума на субсидията по Програмата за развитие на селските райони на територията на Благоевградска област от началото на втория програмен период до момента. Средствата са отпуснати на общини, земеделски стопани, селскостопански предприятия и предприятия от хранително-вкусовата промишленост за изпълнението на 361инвестиционни проекта по 7 подмерки на програмата. 
 
Най-много средства до момента са инвестирани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където одобрената сума възлиза на над 47 млн. лева. Парите са предоставени на земеделски стопани от всички общини, включително и община Благоевград за закупуване на земеделска техника, нови насаждения, изграждане или модернизация на животновъдни ферми. 
 
Близо 38,5 млн. лева. ще бъдат предоставени на общините в Пиринско за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Финсирането по тази подмярка  е за ремонт и реконструкция на пътища, улици и тротоари, водоснабдителни системи и съоръжения, изграждане и обновяване на обществени площи, ремонт на детски градини и училища. 
 
Акцент в програмата на срещите по общини ще бъде представянето на актуалната към момента възможност за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. В помощ на кандидатите, експертите на ОИЦ ще дадат практически насоки за подаване на проектните предложения чрез единната електронна информационна система ИСУН 2020. В информационните срещи ще вземат участие и експерти от Националната служба за съвети в земеделието, които ще разяснят предлаганите от тях безплатни консултантски услуги за подпомагане на младите фермери.
Продължава...

Полезно ли е членството ни в Европа?

  • Публикувана в НОВИНИ
Фотоконкурс „Европа в моя регион 2017“ стартира  в Областен информационен център – Благоевград.   С него организаторите искат да привлекат вниманието на широката общественост и най-вече на младите хора върху резултатите от изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства на територията на област Благоевград. Най-добрите от участващите снимки ще бъдат подредени в специална фотоизложба. Предвидени са атрактивни награди за победителите и поощрителни за всички, които се включат активно. 
 
За популяризиране на регламента за участие във фотоконкурса и привличане активността на младите хора експертите на ОИЦ-Благоевград ще проведат информационни срещи с ученици от горните класове на училища от всичките 14 общини в областта. Младежите ще бъдат запознати с ползите от членството на България в ЕС и с предстоящото българско Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Предвидена е също инициатива с акцент върху приноса на Европейския социален фонд за развитие на човешкия потенциал в областта и за отбелязване на 60-та годишнина от неговото създаване.
 
Тя включва провеждане на поредица от интервюта с бенефициенти, представители на целеви групи или ползватели на услуги по реализирани проекти, финансирани със средства от социалния фонд. Две от най- вълнуващите лични истории ще бъдат включени в електронна книга: „60 истории от и за хората“, включваща интервюта от цялата страна.
Теменужка Стамболиева, управител на Центъра, запозна присъстващите с дейностите, които експертите на ОИЦ-Благоевград планират да проведат на територията на областта в следващите два месеца – до заключителното събитие в Деня на Европа на 9 май. В кампанията са включени поредица от инициативи и срещи, които целят популяризирането на предоставяната подкрепа от ЕСИФ за развитие на региона и подобряване живота на хората в него.
Продължава...

84% от всички привлечени евросредства гълта АМ „Струма”

  • Публикувана в НОВИНИ
280 проекта по всички програми на обща стойност 878 091 662 лева се изпълняват на територията на област Благоевград, стана ясно от представените статистически данни от Янислава Вангелова, експерт „Информационно обслужване“ в Областния информационен център. 84% от всички привлечени средства са за АМ „Струма“, а останалите 138 846 343 лв. се разпределят по сектори както следва: 65% са за развитие на инфраструктурата в областта, 16% са за развитие на производствения капацитет, 13% са насочени за проекти в социалната сфера и за създаване на заетост, а 6 % за развитие на стопанства на млади земеделски стопани. 
 
Най-голям брой проекти – 52 за над 33,3 милиона лв. има в община Благоевград. Делът на община Банско в привлечените в областта европейски средства също е висок - над 27,5 милиона лв., като там се изпълнява единственият голям проект по Околна среда – водният цикъл на Банско. Доста средства успяват да привлекат също общините Гоце Делчев – 14,7 млн. лв., Сандански – 12,9 млн. лв. и Разлог – над 10,1 млн. лв.
През 2017 година предстои обявяването на 76 процедури по всички Оперативни програми като 21 от схемите са по Програмата за развитие на селските райони.
Продължава...
Абонамент чрез RSS
  • 1
  • 2
  • 3
Искаш ли да видиш това:

Искаш ли да видиш това:

Сряда, 18 Юли 2018

Празнуват  Марин, Марина...

Празнуват Марин, Марина...

Вторник, 17 Юли 2018

Света Марина в Ракитна

Света Марина в Ракитна

Понеделник, 16 Юли 2018

Търсене

Login or Register