Menu
Tablet menu

Община Гоце Делчев подава ръка на още 12 безработни

  • Публикувана в НОВИНИ

12 безработни започнаха работа в община Гоце Делчев по програми за временна заетост.

Безвъзмездното финансиране по двете програми е на стойност 39 854 лв.

9 –има са назначени на длъжност „Общ работник“, като им е осигурена заетост в рамките на 6 месеца. По проект „Ние също можем“ е осигурена заетост на 3 лица за период от 3 месеца, като преди това назначените лица преминаха обучение по професия „Социален асистент“.

Към момента по програмите „Помощ за пенсиониране“, „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, „Нова възможност за младежка заетост“, „Регионална програма за заетост“, „Старт на кариерата“ и по проект „Ние също можем“, е осигурена временна заетост на общо 34 безработни. Те изпълняват дейности по благоустрояване на населените места, паркове, общински терени и сгради.

Община Гоце Делчев участва активно по всички европейски и национални програми за създаване на заетост с цел намаляване броя на безработните лица на територията на общината.

Продължава...

Как безработни и млади майки да получат пари от Европа?

  • Публикувана в НОВИНИ

Начините за финансиране на бизнес с евросредства представиха в Благоевград. Предимство ще се дава на безработни лица и младежи, млади майки извън пазара на труда, предприемачи от уязвими групи, социални предприятия и предприятия в начален етап на развитието си. Нисколихвени заеми, гаранции, капиталови инвестиции са някои от пазарно ориентирани механизми като финансови инструменти. Финансовите инструменти, които бяха представени днес, представляват друг вид финансова подкрепа на крайните получатели на европейски средства в допълнение на по-широко използваната до сега и по-позната форма с т.нар. „грантове“ – или безвъзмездно предоставената финансова помощ.

Условията за кандидатстване, допустимите кандидати и дейностите, които ще получат финансиране, бяха представени от Камен Славов – ръководител звено „Финансови инструменти“ във Фонд мениджър на финансови инструменти в България.Като възможност за развитие на малкия и среден бизнес бяха представени и програмите за подкрепа на начинаещи предприемачи на Европейската комисия – „Еразъм за млади предприемачи“ и „A.L.E.C.O“.

Чрез „Еразъм за млади предприемачи“ представители на организации с история до три години назад могат да посетят на място малки предприятия в други държави, където да натрупат опит, умения и знания за развитие на собствения си бизнес. Обменът може да продължи от 1 до 6 месеца, а престоят в чуждата държава се финансира от Европейската комисия. Предприемачите с успешен бизнес могат да се възползват от „Еразъм за млади предприемачи“ като предприемач-домакин.

A.L.E.C.O. e първата българска програма на ЕС. С общо 1 млн. евро, програмата ще осигури мобилност на 120 млади предприемачи като финансира пътуването и престоя им от 1 до 3 месеца в приемни малки и средни компании в САЩ, Сингапур и Израел.

Представители на малки и средни предприятия се включиха в информационна среща на Областен информационен център – Благоевград на тема „Финансиране на стартиращ бизнес със средства от европейските фондове“.

Продължава...

869 работни места за 15 000 безработни в Пиринско

  • Публикувана в НОВИНИ

15 250 са безработните в Благоевградска област. Икономически активните са 151 333 лица по последното преброяване. 10,1 % е безработицата в Пиринско, посочи директорът на дирекция „Регионална служба по заетостта“ Станислава Поповска. През април започналите работа са 1128. Заявените свободни работни места са 869. Най-много те са в преработваща промишленост-318, търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети -111, хотелиерство и ресторантьорство – 91, строителство – 91.

Три трудови борси са организиране през април. 31 работодатели са взели участие и са разкрити 237 работни места. Трудовите борси са посетени от 428 търсещи работа, от тях 258 младежи. В резултат от проведените трудови борси 23-ма са започнали работа веднага.

Продължава...

Подпомагат фирмите, ако наемат безработни

  • Публикувана в НОВИНИ

Пак започва прием на заявления от предприемачи за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост. През следващата седмица може да декларирате, че бихте ползвали финансови стимули при наемане на работа на безработни. Бюрото по труда в Благоевград открива процедурите за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица от 16-ти до 24-ти април – първи етап – подаване на заявления.

Заявете, ако можете и искате да наемете на работа лица, отговарящи на следните критерии, като е упоменат и размерът на финансовия ресурс за подпомагане на фирмите:

$1·         безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства–15 517 лв.;

$1·         безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 18 220 лв.;

$1·         безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица

$1·         безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 1 477 лв.;

$1·         безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 7 224 лв.;

$1·         безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 9 984 лв.;

$1·         продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 16 210 лв.;

$1·         за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 191 лв.;

Продължава...
Абонамент чрез RSS
  • 1
  • 2
  • 3

Търсене

Login or Register

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/agenciq/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141