Menu
Tablet menu

Електронни изпити всеки ден в Югозападния университет

Електронни конкурсни изпити ще се провеждат всеки ден от днес до 5 юли в Югозападния университет „Неофит Рилски“. 
За да се явят на електронен изпит, кандидат-студентите е необходимо да представят заявление по образец и квитанция за платена такса за конкурсен изпит. Заплащането на таксите става в деня на изпита до 60 минути преди неговото начало. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса. 
 
Днес започва и приемът на документи за участие в класирането, който се извършва в Учебен корпус № 1 на университета ( зала 1102А, ул. Иван Михайлов № 66) или в кандидатстудентските бюра в страната. Крайният срок за подаване на документи е 5 юли 2017 г. 
 
Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 10 юли 2017 г. а записването на новоприетите студенти ще се извършва от 11 до 16 юли 2017 г. Второто класиране ще бъде обявено на 17 юли, а регистрирането на приетите студенти ще се извършва от 18 юли до 21 юли 2017 г. включително. 
Подробна информация можете да откриете на официалния сайт на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – www.swu.bg или на тел: 073 58 85 46.
Продължава...

54% от българите използват интернет всеки ден

  • Публикувана в НОВИНИ

Почти 54% от населението на България на възраст 16-74 години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Това сочат данните от изследване на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата в България.

Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като на базата на предходната година е отбелязан ръст от 2.5% пункта, а в сравнение с 2010 година – ръст от 12.1% пункта. Същевременно се наблюдава спад в относителния дял на лицата на възраст 16-74 години, които никога не са използвали интернет – 0т 51.2% през 2010 година до 37.1% през 2014 година.

През 2014 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет - 63.4%, е Югозападният район, към който принадлежи и столицата. След него се нареждат Северният централен и Южният централен район, съответно с 59.6 и 54.2%. От тенденцията за страната значително изостават домакинствата от Северозападния район, където 43.8% от тях имат достъп до интернет.

Данните от проведените до момента изследвания за използване на ИКТ от лицата показват, че най-активни потребители в мрежата са младежите на възраст между 16 и 24 години, като през 2014 година 83% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Констатира се обратнопропорционалната зависимост между възрастовите групи и честотата на регулярното изследване на интернет- при по-високите възрастови групи се наблюдават по-ниски стойности на този показател, като от населението в най-високата наблюдавана възрастова група (65 – 74) навършени години) едва 9.0% използват глобалната мрежа.

Продължава...
Абонамент чрез RSS
  • 1
  • 2
  • 3
Сбогом, Скаптопара

Сбогом, Скаптопара

Четвъртък, 14 Юни 2018

Търсене

Login or Register