Menu
Tablet menu

Земеделци подобряват маркетинга на продукцията си с европари

  • Публикувана в НОВИНИ

От 30 000 до над 3 милиона може да достигне размерът на парите, които земеделци и селскостопани могат да поискат като помощ от Европа. Стартира набирането на проекти по първата за тази година процедура от Програмата за развитие на селските райони – подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Кой може да кандидатства? – регистрирани земеделски стопани, с минимален стандартен обем на земеделското им производство не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и признати групи или организации на производители. Финансовата помощ се предоставя в избрани производствени сектори: мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, вкл. гъби; пчелен мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини; технически и медицински култури; фуражи; гроздова мъст, вино и оцет.

Подпомагането по процедурата е насочено към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработващата промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане съответствие със стандартите на ЕС и подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на средствата, които ще се предоставят за целта е над 160 млн., като конкретните проекти могат да получат от 29 337 лв. до 3 911 600 лв. Проектите могат да бъдат с продължителност до 24 месеца или максимум до 36 м., ако включват и строителни дейности.

Проекти можете да подавате до 16-ти май, като кандидатстването се извършва единствено и изцяло по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез ИСУН. Това е и първата процедура от Програмата, по която кандидатстването, а по-късно и отчитането ще се осъществява през единната за всички Оперативни програми, Система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове в България – ИСУН. 

Продължава...

4 милиона за нови улици и училище в Белица

  • Публикувана в НОВИНИ

Старото училище в Белица ще стане като чисто ново, а улиците в града и в пет села от общината ще са с нов асфалт. Парите са от общата хазна на Европа, общо 3 800 000 лева за два проекта - „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща обект СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица“ и „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица”.

За училището са предвидени средства за основен ремонт, изграждане на спортни игрища и парково пространство. С нов асфалт ще са улиците в най-окаяно състояние в град Белица и селата Бабяк, Краище, Дагоново и Горно Краище. Договорите за финансиране са подписани от кмета.

Продължава...

Предприемачите в Пиринско – скептични към иновациите

  • Публикувана в НОВИНИ

Само един е пожелал пари от Европа, безвъзмездна помощ, за внедряване на иновации. Категорична липса на интерес се отчита при проектите, финансирани от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, отчитат статистическите данни от Областния информационен център в Благоевград. Експертите обобщават данните за изпълнение на проекти с европейско финансиране в настоящия програмен период. За иновациите, консултантите от центъра обръщат внимание, че в момента фирмите имат възможност да кандидатстват с проекти за разработване на продуктови и производствени иновации по наскоро отворената през месец юни процедура. Приемът на проектните предложения по нея ще продължи до 26 септември 2017 г.

Иначе гарантираните ни инвестиции от Европа доближават милиард, само за Пирински регион. Голям дял от сумата е формирана от парите от ЕС за магистрала Струма. Близо 740 милиона лева са гарантирани по Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктураза изграждане на лот 3.1. (Благоевград - Крупник), лот 3.3 (Кресна – Сандански) и тунел Железница на магистралата. Плюс още още около 440 милиона до края на годината за довършване  изграждането на най-сложния участък (лот 3.2) от магистралата, който трябва да премине през Кресненското дефиле.

Програмата за развитие на селските райони има значителен принос за евроинвестициите в региона, с гарантирани вече 36 милиона за 13 общини. Средствата са за инвестиции в земеделски стопанства, в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, в подкрепа на млади земеделски стопани и на малки земеделски стопанства.

Голям интерес има и към програмата „Развитие на човешките ресурси“. Договорени са близо 16 милиона безвъзмездна помощ, 40% от които вече изплатени.

Още 33 милиона европейски пари са по програма Околна среда. Само два са проектите - довършване на водния цикъл на Банско и подобряване качеството на атмосферния въздух в Благоевград.

Общо, всички общини в областта са бенефициенти по  66 договора  за около 96 млн. лв. Тези средства ще бъдат инвестирани предимно в инфраструктурни проекти - над 81 млн.лв., или 85% от предоставената безвъзмездна финансова помощ. Почти 2/3 от средствата по договорите на бизнеса и неправителствените организации са насочени в социалната сфера, а 34% към производствения капацитет и иновации.

Общо над 860 милиона лева от Европейските структурни и инвестиционни фондове за инвестиции в инфраструктура, социални дейности и подкрепа на бизнеса в област Благоевград са осигурени към настоящия момент, сочи анализът на Областен информационен център за изпълнението на Оперативните програми в областта. 

Продължава...

В мрежата търсят вниманието на младежи на тема „Европа“

  • Публикувана в НОВИНИ

С уебинари показват многото възможности за младите хора в една посока – Европа. Такава е темата, по която експерти от Областния информационен център дискутират с младежи и им поясняват за Европейските структурни и инвестиционни фондове и възможностите за печелене на средства за добра идея или инвестиция. За да отговорят максимално на очакванията на подрастващите, експертите заговориха на „техния език“.

Експерименталната форма на лекторията бе направена в Гоце Делчев, в III-то ОУ „Братя Миладинови“, където срещата беше излъчвана на живо в уебинар, в който  всички желаещи от други училища имаха възможност да се включат през интернет. Иновативната форма на комуникация беше представена и пред ръководството на Регионалното управление на образованието – Благоевград.

Чрез интерактивни форми, на младежите се представят възможностите от европейските структурни и инвестиционни фондове, както за подобряване на средата в която живеят, така и за тяхната професионална квалификация и личностна реализация. Показват се на младите хора и нагледни примери на добри практики и постигнати резултати от използването на европейските средства. Примерите са от селото, от града, в който се презентират европейските необятни възможности.  

Срещите с ученици преминават при изключителен интерес и активност от страна на младите, удовлетворени са от Областния информационен център в Благоевград.

„Една посока – много възможности за младите хора“ е презентирана пред ученици от Хаджидимово, Гоце Делчев, Сатовча, в училището в Долно Дряново, в Белица, Якоруда, Разлог и Добринище.

Предстоят уебинари за деца и тинейджъри в Петрич и Сандански, в Кресна и Микрево.

Напомня се на всички и за фотоконкурса „Европа в моя регион 2017“, организиран за отбелязването на три значими годишнини - 60 години от създаването на Европейската икономическа общност и Европейския социален фонд, 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от създаване на мрежата от Областни информационни центрове в България. 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register