Menu
Tablet menu

Правят атракционен въжен парк в Симитли

  • Публикувана в НОВИНИ
Въжен парк, ремонт на читалище и училище са само част от дейностите, които ще бъдат направени по три трансгранични проекта с Македония в община Симитли. В Симитли ще развиват туризма чрез алтернативни форми– изграждане на въжена линия за екстремен спорт. Въжен парк ще бъде изграден в парка на града.
 
Кметът на община Симитли Апостол Апостолов и кметът на община Пехчево, Р Македония- Драган Тренчовски  подписаха договор за нов трансграничен проект. Кметовете съвместно подписаха споразумение за партньорство и съвместно ще кандидатстват в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония. По проекта ще се подобри начина на живот в село Крупник, както и изграждане  канал на дере в селото.
 
Облагородяване и ремонтиране на читалището очаква жителите на село Брежани, благодарение на усилията и желанието на общинското ръководство в посока развитие на общината чрез проекти.
Продължава...

Гоце Делчев №1 по Програмата за развитие на селските райони

  • Публикувана в НОВИНИ
Първенец сред 14-те общини в Благоевградска по Програмата за развитие на селските райони е Гоце Делчев. Там  вече се изпълняват 43 проекта на стойност малко над 16 млн. лева. Това стана ясно на среща в Областен информационен център – Благоевград. Изключително активна е и малката община Белица, получила над 11,5 млн. лева европейски средства за изпълнението на 41 проекта. 
 
Малко над 103 млн. лева е одобрената сума на субсидията по Програмата за развитие на селските райони на територията на Благоевградска област от началото на втория програмен период до момента. Средствата са отпуснати на общини, земеделски стопани, селскостопански предприятия и предприятия от хранително-вкусовата промишленост за изпълнението на 361инвестиционни проекта по 7 подмерки на програмата. 
 
Най-много средства до момента са инвестирани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където одобрената сума възлиза на над 47 млн. лева. Парите са предоставени на земеделски стопани от всички общини, включително и община Благоевград за закупуване на земеделска техника, нови насаждения, изграждане или модернизация на животновъдни ферми. 
 
Близо 38,5 млн. лева. ще бъдат предоставени на общините в Пиринско за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Финсирането по тази подмярка  е за ремонт и реконструкция на пътища, улици и тротоари, водоснабдителни системи и съоръжения, изграждане и обновяване на обществени площи, ремонт на детски градини и училища. 
 
Акцент в програмата на срещите по общини ще бъде представянето на актуалната към момента възможност за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. В помощ на кандидатите, експертите на ОИЦ ще дадат практически насоки за подаване на проектните предложения чрез единната електронна информационна система ИСУН 2020. В информационните срещи ще вземат участие и експерти от Националната служба за съвети в земеделието, които ще разяснят предлаганите от тях безплатни консултантски услуги за подпомагане на младите фермери.
Продължава...

Земеделци подобряват маркетинга на продукцията си с европари

  • Публикувана в НОВИНИ

От 30 000 до над 3 милиона може да достигне размерът на парите, които земеделци и селскостопани могат да поискат като помощ от Европа. Стартира набирането на проекти по първата за тази година процедура от Програмата за развитие на селските райони – подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Кой може да кандидатства? – регистрирани земеделски стопани, с минимален стандартен обем на земеделското им производство не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и признати групи или организации на производители. Финансовата помощ се предоставя в избрани производствени сектори: мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, вкл. гъби; пчелен мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини; технически и медицински култури; фуражи; гроздова мъст, вино и оцет.

Подпомагането по процедурата е насочено към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработващата промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане съответствие със стандартите на ЕС и подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на средствата, които ще се предоставят за целта е над 160 млн., като конкретните проекти могат да получат от 29 337 лв. до 3 911 600 лв. Проектите могат да бъдат с продължителност до 24 месеца или максимум до 36 м., ако включват и строителни дейности.

Проекти можете да подавате до 16-ти май, като кандидатстването се извършва единствено и изцяло по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез ИСУН. Това е и първата процедура от Програмата, по която кандидатстването, а по-късно и отчитането ще се осъществява през единната за всички Оперативни програми, Система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове в България – ИСУН. 

Продължава...

4 милиона за нови улици и училище в Белица

  • Публикувана в НОВИНИ

Старото училище в Белица ще стане като чисто ново, а улиците в града и в пет села от общината ще са с нов асфалт. Парите са от общата хазна на Европа, общо 3 800 000 лева за два проекта - „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща обект СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица“ и „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица”.

За училището са предвидени средства за основен ремонт, изграждане на спортни игрища и парково пространство. С нов асфалт ще са улиците в най-окаяно състояние в град Белица и селата Бабяк, Краище, Дагоново и Горно Краище. Договорите за финансиране са подписани от кмета.

Продължава...
Абонамент чрез RSS
  • 1
  • 2
  • 3
Искаш ли да видиш това:

Искаш ли да видиш това:

Сряда, 18 Юли 2018

Празнуват  Марин, Марина...

Празнуват Марин, Марина...

Вторник, 17 Юли 2018

Света Марина в Ракитна

Света Марина в Ракитна

Понеделник, 16 Юли 2018

Търсене

Login or Register