Menu
Tablet menu

Благоевград сменя с европари печките с дърва и въглища

  • Публикувана в НОВИНИ

Монтана, Видин, Смолян, Димитровград, София-град, Бургас и Благоевград ще получат европейски пари за смяна на печките с дърва и въглища. Това стана ясно по време на изявление на министъра на околната среда и водите Нено Димов при представяне на напредъка в изпълнението на програмата на пресконференция днес.

Над 1 млрд. лв. са договорените средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” към момента спрямо 747 млн. лв. през май 2017 г.

Димов представи основните решения, взети на 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2010.

Приети са мерките, допустими за финансиране по приоритетна ос „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ)“. „Предстоят ни технически работни срещи с Националното сдружение на общините в България, на които ще се уточнят конкретните мерки и критерии. Бенефициенти по програмата ще могат да бъдат общини, които са с идентифицирани превишения на фини прахови частици (ФПЧ10). Те ще трябва да имат действаща програма за подобряване на КАВ и тя да е валидна към датата на кандидатстване”, подчерта министърът. Освен това в общинските програмите за КАВ трябва да е идентифицирано, че битовото отопление е основен източник на замърсяване с ФПЧ10 и да бъдат посочени конкретни мерки, които да адресират проблема.

Програмата е съвсем ясно насочена към домакинствата и трябва да доведе до подобряване качеството на атмосферния въздух в конкретното населено място.

Европейската комисия ще следи много стриктно за постигането на резултатите, а именно намаляване на ФПЧ. Общините трябва много ясно да докажат, че заложените мерки ще постигнат устойчиви резултати. Това ще е индикатор, който ще бъде стриктно следен по време и след приключването на проектите. Позицията на ЕК е, че наличният ресурс не е достатъчен и затова трябва да е фокусиран върху общини и места, в които проблемът може да бъде трайно решен, допълни Димов. Той предупреди, че не можем да разчитаме само на европейската солидарност, а и ние като държава трябва да имаме своя принос. Според него местните власти най-добре знаят какъв е работещият подход за съответното населено място, тъй като проблемите и решенията не са еднакви за всички градове.

Финансирането за домакинствата ще е 100% и разходите за подмяната ще са изцяло за сметка на ОПОС.

Бенефициент по процедурата ще е съответната община, като тя ще определи домакинства с необходимост за преминаване към по-екологосъобразен начин на отопление, уточни Валерия Калчева. В момента на критериите за кандидатстване отговарят градовете Монтана, Видин, Смолян, Димитровград, София-град, Бургас и Благоевград.

Продължава...

Министърът на външните работи връчва дипломите на Американския

204 бакалаври от 22 държави ще получат дипломите си пред свои близки, преподаватели, официални лица и представители на бизнеса. Двадесет и четвъртият випуск на АУБ ще бъде поздравен от Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. На церемонията дипломи ще получат и завършващите Магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ в София.

Почетен оратор на тазгодишната церемония е Росица Заимова, възпитаник на АУБ (випуск 2011 г.), класирана сред най-добрите 300 млади лидери от 34 държави в Европа в класацията на Форбс за Европа „30 под 30“ през миналата година. Росица Заимова е съосновател и партньор в компанията Dalberg Data Insights, която разработва инструменти за интерпретиране на данни за решаване на значими социални проблеми в областта на международното развитие, хуманитарните дейности и социалното въздействие.

Тази година половината от завършващия випуск са българи, а останалите идват от държави като САЩ, Русия, Албания, Монголия, Нигерия и Виетнам. 70% от студентите на АУБ завършват висшето си образование с две специалности – възможност, която предоставя американското образование в стил liberal arts. „Бизнес администрация” е най-предпочитаната специалност сред завършващите – 37%, следващите са „Икономика”, „Журналистика и масови комуникации“ и „Политически науки и международни отношения”.

Ася Минкова ще поздрави колегите си - абсолвенти, а реч от името на завършващите Магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри ще произнесе Ирена Мачева. Приветствия към випуска ще поднесат също д-р Стивън Съливан, президент на АУБ, и Андрю МакКлеърн от Посолството на САЩ в България.

Церемонията ще се проведе в кампуса на Американския университет в България пред Студентски център „Америка за България“на 20 май 2018 г, неделя, от 10:30 часа.

Продължава...

Депутатите от ГЕРБ питат за газовата връзка Гърция – България

  • Публикувана в НОВИНИ

Народните представители от ПП ГЕРБ Даниела Савеклиева, Георги Динев, Александър Мацурев, Стефан Апостолов и д-р Емил Тончев с въпрос към Министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно междусистемната газова връзка Гърция – България. Депутатите попитаха министъра на какъв етап се намира проектът за изграждане на връзката и кога се очаква да стартира строителството на газопровода и неговото въвеждане в търговска експлоатация. Темата е изключително важна за региона, защото газопроводът ще има важна стратегическа рола и ще осигури реална диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България.

В свой отговор министър Теменужка Петкова заяви:

В началото на отговора си бих искала да благодаря за така поставения въпрос. Проектът „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ е ключов и приоритетен инфраструктурен проект за България и основен елемент в политиката на българското правителство за диверсификация на източниците и маршрутите за доставки на природен газ за страната.

Както знаете, още през м. декември 2015 г. беше прието окончателно инвестиционно решение от акицонерите на Проекта – „БЕХ“ ЕАД и IGI Посейдон. На база на одобрените от акционерите капиталова структура и финансови параметри, проектната компания кандидатства за обезпечаване на финансирането, което е необходимо условие за стартиране на строителството.

В момента проектната компания ICGB има одобрено безвъзмездно финансиране за проекта в размер до 45 млн. евро по Европейската енергийна програма за възстановяване.

Очаква се и окончателното решение от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, което следва да бъде потвърдено от ЕК, за изменение на програмата и включването на ICGB като допустим бенефициент. По програмата проектът има възможност да получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 39 млн. евро.

Освен одобрената безвъзмездна финансова помощ и заявлението за допълнително финансиране, българското правителство е одобрило в приетия бюджет за 2018 г. държавна гаранция в размер до 110 милиона евро при договаряне на заеми за проекта ICGB. В тази връзка „БЕХ“ ЕАД като акционер с 50 на сто дялово участие в проектната компания и потенциален получател на държавно гарантирания заем е в процес на преговори за уточняване условията на заемното и гаранционното споразумение с финансовите институции.

Следва да се отбележи, че в началото на м. март 2018 г. след преговори между акционерите, на проведена среща на ръководно ниво, е взето решение за оптимизиране на капиталовата структура в съответствие с указанията на JASPESR и ЕК. На база на решението за промяна на капиталовата струкура, проектната компания е в процес на актуализация на Анализа „Разходи – ползи“, който трябва да препотвърди размера на финансовия дефицит, при прилагане на новите финансови параметри.

През ноември 2016 г. успешно приключи пазарният тест за резервиране на капацитет на газопровода – в рамките на който бяха получени оферти от пет търговци за резервиране на около 1,57 млр. куб. от предлаганите 2,7 млр. куб. м.

През изминалата година бяха стартирани процедури по ЗОП за избор на Инженер-консултант и за избор на изпълнител за доставка на линейни тръби. Процедурата за възлагане на инженеринг, доставка и строителство ще стартира на 30.04.2018 г. При положителен сценарий в развитието на процедурата, се очаква възлагането на строителството да се осъществи пред последното тримесечие на 2018 г. , а въвеждането в търговска експлоатация трябва да бъде реализирано през 2020 г.

Продължава...

Депутати от ГЕРБ питат министъра за Кривия тунел

  • Публикувана в НОВИНИ

Народните представители от ПП ГЕРБ Даниела Савеклиева, Александър Мацурев, Георги Динев, д-р Емил Тончев и Стефан Апостолов с въпрос към Министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно привеждането на тунел „Кривия“ в добро експлотационно състояние. Известно е, че по направлението за и от Гърция преминават множество автомобили и тежкотоварни превозни средства, а интензивността на джижение е изключително висока. Състоянието на тунела не е добро, по облицовката му има обилни течове, на места има пропадане на тротоарния блок и асфалтовата настилка. Освен това светофарната уредба и осветителните тела са остарели и силно износени. Народните представители поискаха от министър Николай Нанков да им предостави информация какви действие са предприели МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“ за привеждане на тунела в добро експлотационно състояние и осигуряване на безопасно движение.

В свой отговор министър Николай Нанков отговори:

Дължината на тунел „Кривия" при км 388+897 на път I-1 /E-79/ „Видин – Кулата" е 343 м. Движението в него се осъществява двупосочно в едно платно с две ленти за движение. Габарит на тунела: платно за движение 8,50 м и два тротоара по 1,0 м.

През 2017 г. бе назначена междуведомствена комисия с представители от Агенция „Пътна инфраструктура", Института по пътища и мостове, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, експерти от Университета за архитектура, строителство и геодезия и други, която да направи проверка на състоянието на тунелите по републиканските пътища, включително и на състоянието на тунел „Кривия".

Комисията е констатирала редица дефекти и повреди по съоръжението, както например надлъжна пукнатина в петите на свода, чиято ширина варира; по облицовката на тунела има обилни течове, силно изразени в дясната страна; на около 120 м от портала страна Благоевград се наблюдават силни течове и „издуване" на облицовката в областта на петите на свода; има следи от задиране по облицовката от преминаващи тежкотоварни МПС; наблюдава се пропадане на тротоарния блок и асфалтовата настилка; констатирана е начална корозия по елементите на носещата стоманена конструкция по цялото протежение на съоръжението и др.

Комисията е предложила краткосрочни и дългосрочни мероприятия за подобряване експлоатационното състояние на тунела. Агенция „Пътна инфраструктура" предприе съответните действия за изпълнение на мерките.

Въведена е своевременно нова организация на движението за намаляване скоростта на движение на МПС, преминаващи през тунела.

Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка и е подписан договор с изпълнител на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ с Обединение „Геопът Тунел Кривия" с партньори: „Геострой" АД и „Пътстрой-92" АД, на стойност 3 212 721,60 лв. с ДДС.

Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка и е подписан договор за консултантска услуга – строителен надзор с „Пътконсулт 2000" ЕООД на стойност 54 720,00 лв. с ДДС.

Общият срок за изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) е 420 (четиристотин и двадесет) календарни дни, от които 120 (сто и двадесет) календарни дни за изпълнение на проектирането и 300 (триста) календарни дни за изпълнение на строително-монтажните работи. Обектът е включен в програма „Основен ремонт" на АПИ за 2018 г. и средствата са осигурени от бюджета на агенцията.

Проучвателно-проектантските работи стартираха на 11.04.2018 г., като е предвидено проучвателните дейности да бъдат извършвани в тъмната част на денонощието – от 22 ч. до 5 ч. сутринта, за да не се затруднява интензивният трафик през Кресненското дефиле и за осигуряване на безопасност на движение на шофьорите и на работещите екипи.

Продължава...
Абонамент чрез RSS
  • 1
  • 2
  • 3

Търсене

Login or Register