Menu
Tablet menu

Благоевградска професионална гимназия - прием 2018/2019

ВИЖ как да научиш професия. ВИЖ къде ще можеш да учиш, освен в желаната професия, и език толкова пълноценно, колкото във всяко езиково училище. ВИЖ специалностите в Благоевградска професионална гимназия. ВИЖ как и кога да кандидатстваш:

Продължава...

(снимки) Правят модерна база в Благоевградска професионална гимназия

  • Публикувана в НОВИНИ
Кметът на община Благоевград  Атанас Камбитов и директорът на Благоевградската професионална гимназия Антон Драгоев направиха първа копка на триетажна постройка по проект „Инвестиции за подобряване качеството на образователната среда в Благоевградската професионална гимназия“. 
Проектът е на стойност около 1 400 000 лв. Това е надграждане на постигнатото до този момент- санирана е сградата, покривът е нов, като в самият проект е включено и газифициране на сградата.
 
„Вярвам, че професионалното обучение ще възвърне своите позиции. С оглед на обстановката, от личен опит мога да кажа, като ръководител, че ние търсим най- много хора с техническо образование и така е навсякъде“, каза  Камбитов при откриването и пожела на изпълнителите да се справят в срок, а на учениците- една успешна година. 
С реализирането на проекта  учениците ще имат достъп до модернизирана материална база със специализирани кабинети, лаборатории, изцяло оборудван физкултурен салон.
 
Работилницата по „Автомобилна мехатроника“ ще бъде оборудвана с професионални машини и диагностични уреди, които са от изключителна необходимост за практическата подготовка на гимназистите и реализацията им на пазара на труда. Кметът Камбитов заяви, че в Инвестиционната програма за следващата година ще бъде заложено обновяване на спортната площадка в учебното заведение.
 
Възможностите за обучение, които ще предостави училищната база, ще привлекат нови ученици, ще създадат по-добра работна среда и ще изведат Благоевградска професионална гимназия сред
водещите гимназии в региона.  
На церемонията присъстваха още заместник-кметовете на Благоевград Иво Николов, Зорница Кралева, Христина Шопова, представители на институции, ученици и граждани.
Продължава...

(снимки) На добър час за 250 гимназисти от Благоевградска професионална гимназия

  • Публикувана в НОВИНИ
С много емоции и настроение над 250 ученици от Благоевградска професионална гимназия прекрачиха прага на училището. За някои първи, за други пореден, а за трети последен 15-и септември, десетки гимназисти откриха учебната година. Общи 12 паралелки с професии конкурентноспособни на пазара на труда се обучават в училището. Тържествената церемония за първия учебен ден стартира с издигане на знамето на България и на Европа.
 
Дванадесетокласниците пък с гордост носеха училищното знаме. Директорът на Благоевградската професионална гимназия Антон Драгоев с вълнение и ентусиазъм посрещна учениците и ги поздрави за новата учебна година.
 
Тържествен водосвет отслужи отец Андон Шавулев, който пожела успешна учебна година както на учениците, така и на учителите. 
Поздравителни адреси по повод старта на учебната година бяха получени от кмета на Благоевград Атанас Камбитов и областния управител Бисер Михайлов.
По традиция училищния праг на класните стаи прекрачиха първи осмокласниците.
 
Благоевградска професионална гимназия е училище наследник и продължител на традиции в областта на професионалното образование, училище с висок професионализъм и новаторство в обучението по специалните и общотехнически предмети и хуманитарните дисциплини.
Припомняме, че в понеделник ще бъде направена и първа копка на триетажна пристройка по проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия”. 
 
Проектът предвижда разширяване и модернизация на учебно-производствената база на гимназията, чрез изграждане на триетажна постройка, предназначена за създаване на специализирани кабинети, работилници, лаборатории и физкултурен салон. С цел осигуряване на условия за по-добро практическо обучение на гимназистите, изцяло ще се оборудват новоизградените физкултурен салон и работилница по специалност “Автомобилна мехатроника”. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.
Продължава...

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

  • Публикувана в Банер

Професия „техник” от средното образование – особено за момчета, уменията по професията са „близо до тях”, дават увереност и самочувствие, а и са конкурентноспособни на пазара на труда.

Благоевградска професионална гимназия е училище наследник и продължител на традиции в областта на професионалното образование, училище с висок професионализъм и новаторство в обучението по специалните и общотехнически предмети и хуманитарните дисциплини. В процесите на глобализация нашите ученици се обучават и развиват пълноценно с перспективата да бъдат конкурентноспособни и равнопоставени на европейския пазар на труда. Учителите и учениците на Благоевградска професионална гимназия са обединени от една обща цел – високо качество на обучение, възможности за личностно развитие и социална реализация, за да се посрещат предизвикателствата на времето.

Училището предлага обучение по следните професии:

-Професия „Техник на компютърни системи”

-Професия “Техник по транспортна техника”

-Професия „Електротехник”

-Професия “Машинен техник”

Професиите са съобразени с европейските изисквания и стандарти. Благоевградска професионална гимназия осигурява на своите ученици възможност за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация по съответната специалност, чрез:

-качествено обучение;

-широк спектър от възможности;

-обучение в модерна, позитивна и стимулираща среда;

- квалифициран и новаторски работещ преподавателски екип.

Прием след VІІ клас

Професия

“Техник на компютърни системи”:

Основна цел на обучението за тази професия е подготвянето на учениците за реализирането им в областта на информационните и комуникационни технологии.

Специалност

“Компютърна техника и технологии”

с разширено изучаване на английски език

Завършилите тази специалност ученици получават знания и умения по поддържане на компютри и компютърни мрежи. Обучението се извършва по съвременен учебен план и в модерно обзаведени кабинети и компютърни зали. Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ у нас и в чужбина.

Прием след VІІ клас

Професия

“Техник по транспортна техника”:

Обучението по професията осигурява подготовка на кадри за диагностика, техническо обслужване, ремонт и безопасна експлоатация на автотранспортна техника.

Специалност

“Автомобилна мехатроника”

с разширено изучаване на английски език

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Завършилите специалността ще могат да:

- извършват изпитания и правят регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ на автомобила;

- участват в управлението на автотранспортното предприятие.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават и свидетелство за управление на МПС категория В.

Прием след VІІІ клас

Професия “Електротехник”:

Обучението по професия “Електротехник” дава теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност.

Специалност

„Електрообзавеждане на производството”

В специалността се подготвят кадри със средно образование в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането, електронизацията и автоматизацията на масови и уникални производствени процеси и агрегати, автоматизация на проектирането, ергономичното и ефективно осветление на производствени и битови помещения, комуникационни транспортни артерии и възли, уникални зали, музеи и други.

Специалност

„Електродомакинска техника”

Обучаващите се в специалността ученици придобиват необходимите знания и практически умения за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди.

Прием след VІІІ клас

Професия

“Машинен техник”:

В професията „Машинен техник” се подготвят кадри, които познават устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване.

Специалност

“Машини и системи с ЦПУ”

Завършилите тази специалност придобиват професионални компетенции за използване на техническа документация и софтуерни продукти, както и за използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти; работа с универсални и специализирани металообработващи машини , системи за управление, механични инсталации и съоръжения от различни сфери на промишленото производство.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЛЕД VII клас:

(Съгласно графика по организацията на приема):

1.За първи етап - 16.06.- 22.06.2017 год.

2.За втори етап - 28.06.- 30.06.2017 год.

3.За трети етап - 11.07.-13.07.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД VII клас:

1.От ПЪРВИ етап - до 27.06.2017 год.

2.От ВТОРИ етап - до 04.07.2017 год.

3.От ТРЕТИ етап - до 17.07.2017 год.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII клас:

1.За ПЪРВИ етап - 28.06. - 30.06.2017 год.

2.За ВТОРИ етап - 05.07. - 07.07.2017 год.

3.За ТРЕТИ етап - 18.07. - 19.07.2017 год.

4.За попълване на незаетите места след трето класиране

– до 04.09.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА Незаети места СЛЕД:

II етап - до 10.07.2017 год.

III етап - до 21.07.2017 год.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЛЕД VIII клас:

(Съгласно графика по организацията на приема):

1.За първи етап - 03.07.- 05.07.2017 год.

2.За втори етап - 11.07.2017 год.

3.За трети етап - 19.07.2017 год.

4.За попълване на незаети места след

ТРЕТИ етап - до 04.09.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД VIII клас:

1.От ПЪРВИ етап - до 06.07.2017 год.

2.От ВТОРИ етап - до 13.07.2017 год.

3.От ТРЕТИ етап - 20.07.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА Незаети места СЛЕД:

I етап - до 10.07.2017 год.

II етап - до 18.07.2017 год.

III етап - до 26.07.2017 год.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VIII клас:

1.За ПЪРВИ етап - 07.07.2017 год.

2.За ВТОРИ етап - 14.07.2017 год.

3.За ТРЕТИ етап - 21.07.2017 год.

4.За попълване на незаетите места след трето класиране

– до 04.09.2017 год.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register