Menu
Tablet menu

Винаги полезно - имеНик или имеННик?

В месеца с най-много празници и имени дни. В месеца, когато най-често има именици... Копираме от архива ни: Именници или именици са тези, многото, които празнуват? Все се чудите кое е правилно, нали? (С дълбоко извинение към тези, които знаят и на сън да ги бутнат). Вероятно объркването и голямото чудене идва и от факта, че даже и контролът за правопис на Уърда маркира като грешна дума имеНик и правилна имеННик.

НО! По същество. И двете изписвания са правилни, но това не е добрата дублетна форма. Това просто са две различни думи. И е толкова лесно и ясно за тези, които заделят не повече от минута да проверят. Ето:

имеННик е съществително име, което означава текст, съдържащ имена. Мн. число: имеННици.

имеНик е съществително име, което означава човек, който има имен ден в даден ден. Мн. число: имеНици.

И малко правила:

С двойно “н” се пишат прилагателни имена, образувани от основната форма

за мъжки род с наставка -нен. Във формите за ж. р., ср. р. и мн. ч. изпада

-е- от наставката -нен:

военен- военна, военно, военни

(военнопленник)

временен- временна, временно, временни

именен- именна, именно, именни

каменен- каменна, каменно, каменни

постоянен - постоянна, постоянно, постоянни

съвременен - съвременна, съвременно, съвременни

странен - странна, странно, странни

(странноприемница)

С единично “н” са прилагателни имена, образувани от форми за мъжки род

с наставка -ен:

свещен - свещена, свещено, свещени

обикновен - обикнове на,обикнове но,обикнове ни

съвършен - съвършена, съвършено, съвършени

рожден - рождена, рождено, рождени

Продължава...

Празнуват имената със светлина

  • Публикувана в ВРЯВА
Православната църква почита на 6 февруари паметта на Св. Фотий (от гръцкото photos - светлина). Той е покровител на всички, чиито имена съдържат светлина или неин символ в името си.
 
Св. равноапостол Фотий е Цариградски патриарх. Умира в заточение на 6 февруари 891 година. Патриарх Фотий се е борил против изопачаванията на християнството и често влизал в разногласие с византийските императори. В зависимост от курса на тяхната политика той бил свалян и пак възстановяван на патриаршеския престо. С неговото име и ревностен християнски дух е завинаги свързана и българската история, защото именно патриарх Фотий убеждава Константин Философ да проповядва християнството сред славяните. Той пише изключително ценен исторически документ - обширно послание върху християнската вяра и живот, адресирано до българския цар Борис І.
 
Имен ден празнуват: Фотий, Фотин, Фотина, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Светлин, Светльо, Светла, Слетлана, Светослав, Светослава и други производни.
Продължава...

Партии подават имена на починали за членове на СИК

  • Публикувана в НОВИНИ
Като обидно спокойни определи изборите зам.-председателят на Районната избирателна комисия Йордан Симонски. Толкова години не можахме да се научим да се отнасяме сериозно към този процес, каза Симонски като уточни, че от централите на партиите са подали за членове на СИК 5-има починали. 
 
4 жалби са постъпили в Районната избирателна комисия, като два са за агитационни материали, разположени на по-малко от 50 метра от секционните избирателни комисии в община Сандански. Проверка е установила че на едното място такива материали не е имало, а на другото те са премахнати.   
 
Постъпила е и жалба, че в СИК в село Долно Дряново почти насила с бюлетината за президентските избори са давали и тази за референдума.   
Висока избирателна активност отчитат и в част от болничните заведения в Пиринско.
В благоевградската болница ПУЛС над 100 човека са гласували за референдум, даже бюлетините нямало да стигнат.
Продължава...

Струма и нейните имена

За името на Струма населението от Пиринския край е съхранило в паметта си една легенда. Легендата за Струма открихме във вестник „Санданска трибуна” от 1990 година.

Нямало по-хубава мома от Струма. Хванела ли се на хорото, нейните гердани най-звънко звънвали, усмивката й по-ясно от пролетен ден грейвала, а запеела ли млъквали и славеите, и слънцето посред пътя се позастоявало, за да я послуша. На не един момък в гърдите запалила. Отишла Струма на реката, що сече кърпите под Кресна, платно да бели. Съгледал я беят и й налетял, но Струма го видяла и под смаяните очи на друговереца, за да опази чест и име, се хвърлила в дълбокия бързей.

От тогава тази река Струма се вика.
Но така ли е?

Известно е, че след Искър, Марица и Тунджа Струма е четвъртата по големина река в България.
Струма и земите край нея са познати още от дълбока древност. Сведения могат да се намерят у Страбон, Плиний Стари, Тукидид, Херодот и други антични автори.
Преди гръцката колонизация и македонското владичество, голяма част от поречието й населено от тракийското племе меди, а подир V век от нашата ера – със славяни, които в Среднострумието се нарекли „струмици”, на името на реката.
Не е известно кое е най-древното й име. Митографите съобщават, че се е наричала Конозос, но за него съществува спор, защото някои специалисти го идентифицират с древното ме на река Ксанти в Гърция.
Сред имената достигнали до наши дни, са Палестин и Ейоней. Палестин идва от палестинците, които се предполага, че някога са живеели на Балканите. Потвърждение за Ейоней се открива и в безсмъртната творба на Омир „Илиада”. В десетата песен – „Долония” – древният поет разказва за хероизирания тракийски цар Резос от Струмската долина, притекъл се на помощ на троянците в борбата им срещу ахейците.

Известно е още, че траките са наричали своята река Стри (струя), а по време на римското владичество вече се е наричала Стримон (така се нарича и сега в Гърция), име, претърпяло при славяните промяна Струмон и оттам на Струма.

Конозос, Палестин, Ейоней, Стри, Струмон, Стримон – това вероятно са само част от имената на тази река. Нейното истинско име обаче е ЖИВОТ. От най-дълбока древност до наши дни за населението, живеещо в поречието й, тя е била и е поминък и жизнена философия. И пътят им от векове към векове. 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/agenciq/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141