Menu
Tablet menu

Винаги полезно - имеНик или имеННик?

В месеца с най-много празници и имени дни. В месеца, когато най-често има именици... Копираме от архива ни: Именници или именици са тези, многото, които празнуват? Все се чудите кое е правилно, нали? (С дълбоко извинение към тези, които знаят и на сън да ги бутнат). Вероятно объркването и голямото чудене идва и от факта, че даже и контролът за правопис на Уърда маркира като грешна дума имеНик и правилна имеННик.

НО! По същество. И двете изписвания са правилни, но това не е добрата дублетна форма. Това просто са две различни думи. И е толкова лесно и ясно за тези, които заделят не повече от минута да проверят. Ето:

имеННик е съществително име, което означава текст, съдържащ имена. Мн. число: имеННици.

имеНик е съществително име, което означава човек, който има имен ден в даден ден. Мн. число: имеНици.

И малко правила:

С двойно “н” се пишат прилагателни имена, образувани от основната форма

за мъжки род с наставка -нен. Във формите за ж. р., ср. р. и мн. ч. изпада

-е- от наставката -нен:

военен- военна, военно, военни

(военнопленник)

временен- временна, временно, временни

именен- именна, именно, именни

каменен- каменна, каменно, каменни

постоянен - постоянна, постоянно, постоянни

съвременен - съвременна, съвременно, съвременни

странен - странна, странно, странни

(странноприемница)

С единично “н” са прилагателни имена, образувани от форми за мъжки род

с наставка -ен:

свещен - свещена, свещено, свещени

обикновен - обикнове на,обикнове но,обикнове ни

съвършен - съвършена, съвършено, съвършени

рожден - рождена, рождено, рождени

Продължава...

ИмеНик или имеННик??

Именници или именици са тези, многото, които празнуват днес? Все се чудите кое е правилно, нали? (С дълбоко извинение към тези, които знаят и на сън да ги бутнат). Вероятно объркването и голямото чудене идва и от факта, че даже и контролът за правопис на Уърда маркира като грешна дума имеНик и правилна имеННик.

НО! По същество. И двете изписвания са правилни, но това не е добрата дублетна форма. Това просто са две различни думи. И е толкова лесно и ясно за тези, които заделят не повече от минута да проверят. Ето:

имеННик е съществително име, което означава текст, съдържащ имена. Мн. число: имеННици.

имеНик е съществително име, което означава човек, който има имен ден в даден ден. Мн. число: имеНици.

И малко правила:

С двойно “н” се пишат прилагателни имена, образувани от основната форма

за мъжки род с наставка -нен. Във формите за ж. р., ср. р. и мн. ч. изпада

-е- от наставката -нен:

военен- военна, военно, военни

(военнопленник)

временен- временна, временно, временни

именен- именна, именно, именни

каменен- каменна, каменно, каменни

постоянен - постоянна, постоянно, постоянни

съвременен - съвременна, съвременно, съвременни

странен - странна, странно, странни

(странноприемница)

С единично “н” са прилагателни имена, образувани от форми за мъжки род

с наставка -ен:

свещен - свещена, свещено, свещени

обикновен - обикнове на,обикнове но,обикнове ни

съвършен - съвършена, съвършено, съвършени

рожден - рождена, рождено, рождени

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/agenciq/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141 Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/agenciq/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141