Menu
Tablet menu

Благоевградска професионална гимназия - прием 2018/2019

ВИЖ как да научиш професия. ВИЖ къде ще можеш да учиш, освен в желаната професия, и език толкова пълноценно, колкото във всяко езиково училище. ВИЖ специалностите в Благоевградска професионална гимназия. ВИЖ как и кога да кандидатстваш:

Продължава...

Учат текстообработка в гимназия на село

  • Публикувана в ВРЯВА

С много ново започна новото ново в симитлийското село Долно Осеново. Нов прием, нов статут, ново ръководство на училището. А учениците влязоха в клас, промушвайки се през шестица от цветя.

Доскоро основно, училището в Долно Осеново вече предлага и гимназиално образование за децата в едно от най-многолюдните села в симитлийска община. То бе със статут на защитено. Децата учеха там до осми клас. След това избираха гимназията в Симитли или някоя професионална в Благоевград. Вече ще взимат диплома за средно „у дома“. Училище „Свети Паисий Хилендарски” е Обединено. Гимназистите на училището ще се обучават в първи гимназиален етап с профил „Текстообработка”. Статутът на училището в Долно Осеново е променен, с което училищата в общината вече са само средни.

Освен новия статут, училището има и ново ръководство. Дългогодишният директор на училището Людмила Цикловска, след 21 години на този пост спечели конкурс за старши експерт по организация на средното образование в РУО – Благоевград. Тя предаде училището за управление на Лиляна Качулска.

На 15-ти септември децата влязоха в клас в Долно Осеново, промушвайки се през шестица от цветя. За добър старт на новата учебна година.

Продължава...

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

  • Публикувана в Банер

Професия „техник” от средното образование – особено за момчета, уменията по професията са „близо до тях”, дават увереност и самочувствие, а и са конкурентноспособни на пазара на труда.

Благоевградска професионална гимназия е училище наследник и продължител на традиции в областта на професионалното образование, училище с висок професионализъм и новаторство в обучението по специалните и общотехнически предмети и хуманитарните дисциплини. В процесите на глобализация нашите ученици се обучават и развиват пълноценно с перспективата да бъдат конкурентноспособни и равнопоставени на европейския пазар на труда. Учителите и учениците на Благоевградска професионална гимназия са обединени от една обща цел – високо качество на обучение, възможности за личностно развитие и социална реализация, за да се посрещат предизвикателствата на времето.

Училището предлага обучение по следните професии:

-Професия „Техник на компютърни системи”

-Професия “Техник по транспортна техника”

-Професия „Електротехник”

-Професия “Машинен техник”

Професиите са съобразени с европейските изисквания и стандарти. Благоевградска професионална гимназия осигурява на своите ученици възможност за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация по съответната специалност, чрез:

-качествено обучение;

-широк спектър от възможности;

-обучение в модерна, позитивна и стимулираща среда;

- квалифициран и новаторски работещ преподавателски екип.

Прием след VІІ клас

Професия

“Техник на компютърни системи”:

Основна цел на обучението за тази професия е подготвянето на учениците за реализирането им в областта на информационните и комуникационни технологии.

Специалност

“Компютърна техника и технологии”

с разширено изучаване на английски език

Завършилите тази специалност ученици получават знания и умения по поддържане на компютри и компютърни мрежи. Обучението се извършва по съвременен учебен план и в модерно обзаведени кабинети и компютърни зали. Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ у нас и в чужбина.

Прием след VІІ клас

Професия

“Техник по транспортна техника”:

Обучението по професията осигурява подготовка на кадри за диагностика, техническо обслужване, ремонт и безопасна експлоатация на автотранспортна техника.

Специалност

“Автомобилна мехатроника”

с разширено изучаване на английски език

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Завършилите специалността ще могат да:

- извършват изпитания и правят регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ на автомобила;

- участват в управлението на автотранспортното предприятие.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават и свидетелство за управление на МПС категория В.

Прием след VІІІ клас

Професия “Електротехник”:

Обучението по професия “Електротехник” дава теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност.

Специалност

„Електрообзавеждане на производството”

В специалността се подготвят кадри със средно образование в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането, електронизацията и автоматизацията на масови и уникални производствени процеси и агрегати, автоматизация на проектирането, ергономичното и ефективно осветление на производствени и битови помещения, комуникационни транспортни артерии и възли, уникални зали, музеи и други.

Специалност

„Електродомакинска техника”

Обучаващите се в специалността ученици придобиват необходимите знания и практически умения за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди.

Прием след VІІІ клас

Професия

“Машинен техник”:

В професията „Машинен техник” се подготвят кадри, които познават устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване.

Специалност

“Машини и системи с ЦПУ”

Завършилите тази специалност придобиват професионални компетенции за използване на техническа документация и софтуерни продукти, както и за използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти; работа с универсални и специализирани металообработващи машини , системи за управление, механични инсталации и съоръжения от различни сфери на промишленото производство.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЛЕД VII клас:

(Съгласно графика по организацията на приема):

1.За първи етап - 16.06.- 22.06.2017 год.

2.За втори етап - 28.06.- 30.06.2017 год.

3.За трети етап - 11.07.-13.07.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД VII клас:

1.От ПЪРВИ етап - до 27.06.2017 год.

2.От ВТОРИ етап - до 04.07.2017 год.

3.От ТРЕТИ етап - до 17.07.2017 год.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII клас:

1.За ПЪРВИ етап - 28.06. - 30.06.2017 год.

2.За ВТОРИ етап - 05.07. - 07.07.2017 год.

3.За ТРЕТИ етап - 18.07. - 19.07.2017 год.

4.За попълване на незаетите места след трето класиране

– до 04.09.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА Незаети места СЛЕД:

II етап - до 10.07.2017 год.

III етап - до 21.07.2017 год.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЛЕД VIII клас:

(Съгласно графика по организацията на приема):

1.За първи етап - 03.07.- 05.07.2017 год.

2.За втори етап - 11.07.2017 год.

3.За трети етап - 19.07.2017 год.

4.За попълване на незаети места след

ТРЕТИ етап - до 04.09.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД VIII клас:

1.От ПЪРВИ етап - до 06.07.2017 год.

2.От ВТОРИ етап - до 13.07.2017 год.

3.От ТРЕТИ етап - 20.07.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА Незаети места СЛЕД:

I етап - до 10.07.2017 год.

II етап - до 18.07.2017 год.

III етап - до 26.07.2017 год.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VIII клас:

1.За ПЪРВИ етап - 07.07.2017 год.

2.За ВТОРИ етап - 14.07.2017 год.

3.За ТРЕТИ етап - 21.07.2017 год.

4.За попълване на незаетите места след трето класиране

– до 04.09.2017 год.

Продължава...

(видео) Професионална гимназия чества патронен празник в Гоце Делчев

  • Публикувана в НОВИНИ
Патронен празник на училището честваха в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство  „П.К. Яворов“ в Гоце Делчев.
С две нови и много атрактивни специалности от началото на тази година се похвали директорът на гимназията  Ангел Живков. „Вашата гимназия е едно от структуроопределящите, проспериращи гимназии за Гоце Делчев“, каза кметът Владимир Москов.
 
С признателност и уважение към своя патрон  ученици и учители от професионалната гимназия се преклониха и поднесоха цветя пред паметника  на Пейо Яворов в Градския парк и пред възпоменателната морена на централния площад на града.   
 
ПГ МСС „П.К. Яворов“ в Гоце Делчев възниква през 1959 година по предложение от Министерството на земеделието. Училището е наследник на Държавно девическо практическо земеделско училище в гр. Неврокоп, открито през 1929 г. През всичките тези години  учебното заведение се наложи като едно авторитетно училище с огромна полза за града и района по отношение на професионалното обучение на младежите. 
Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/agenciq/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141 Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/agenciq/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141