Menu
Tablet menu

(снимки) Симулиран процес запали гимназисти по професията на юриста

Десетокласници от Природо-математическата гимназия „Акад. С. Корольов“ облякоха тоги и влязоха в ролята на съдии, прокурори, адвокати пред погледите на шефа на Административен съд Мария Тодорова, директора на гимназията Николай Каращранов, както и пред магистрати и съученици.

Гимназистите направиха симулиран процес по дело от наказателно-административен характер в Ден на отворените врати на съда. Като истински професионалисти учениците бяха приели ролите си и осъдиха като наистина шофьора Петър Христов, хванат с три нарушения – шофиране без свидетелство за правоуправление – 200 лв. глоба, без колан – 50 лв. глоба и разговор по мобилен телефон , също 50 лв. глоба. Христов не присъстваше в залата, но бе представляван от адвокат. Той ревностно го защитаваше, като вадеше доказателство след доказателство - няма регистрирани сим карти на негово име на всички мобилни оператори, ниска осветеност на мястото, където е хванат от полицията, даже имало и снеговалеж, което допълнително усложнява обстановката и т.н.

Въпреки това „магистратите“ решиха, че жалбата е неоснователна, оставиха в сила решението на Районен съд, че шофьорът е нарушил Закона за движение по пътищата.

Шефът на съда Тодорова похвали учениците за усърдието им, връчи им сертификати, а повечето от участниците в симулирания процес казаха, че са се запалили по професията на юриста.

Преди процеса гимназисти представиха подробно и изчерпателно дейността на съда, начина на образуване, движение и разпределение на делата.

Продължава...

Обединеното училище в Долно Осеново обучава за първа година ученици в професия

  • Публикувана в НОВИНИ

За първа година в Основно училище "Св. Паисий Хилендарски", с. Долно Осеново се осъществи подаване на документи за кандидатстване след 7 -ми клас. От 15-ти септември 2017 година училището ще смени своя статут. Със заповед на министъра на образованието то се преобразува в Обединено училище до 10 клас. Специалността, в която ще се обучават осмокласниците,  е "Текстообработване", а професията - "Оператор на компютър".

Паралелката е заложена с разширено изучаване на английски език. Желаещите да се обучават в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", Долно Осеново ще участват в класирането с балообразуващи оценки по информационни технологии и чужд език. Завършилите тригодишния курс на обучение ще получат и документ за професията "Оператор на компютър". Училището разполага с добра материална база, съвременно оборудвани компютърен и мултимедиен кабинети.

Една обобщаваща цел на обучението по информационни технологии е да даде подготовка и умения на учениците за използване на компютърни системи и готови програмни продукти в различните направления на административната, обслужващата и производствената сфера на стопанския и обществен живот. Ръководството на училището споделя, че осъзнава бързоразвиващата се сфера на електронните технологии, затова има за цел да подготви добре своите възпитаници в тази област.

Продължава...

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

  • Публикувана в Банер

Професия „техник” от средното образование – особено за момчета, уменията по професията са „близо до тях”, дават увереност и самочувствие, а и са конкурентноспособни на пазара на труда.

Благоевградска професионална гимназия е училище наследник и продължител на традиции в областта на професионалното образование, училище с висок професионализъм и новаторство в обучението по специалните и общотехнически предмети и хуманитарните дисциплини. В процесите на глобализация нашите ученици се обучават и развиват пълноценно с перспективата да бъдат конкурентноспособни и равнопоставени на европейския пазар на труда. Учителите и учениците на Благоевградска професионална гимназия са обединени от една обща цел – високо качество на обучение, възможности за личностно развитие и социална реализация, за да се посрещат предизвикателствата на времето.

Училището предлага обучение по следните професии:

-Професия „Техник на компютърни системи”

-Професия “Техник по транспортна техника”

-Професия „Електротехник”

-Професия “Машинен техник”

Професиите са съобразени с европейските изисквания и стандарти. Благоевградска професионална гимназия осигурява на своите ученици възможност за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация по съответната специалност, чрез:

-качествено обучение;

-широк спектър от възможности;

-обучение в модерна, позитивна и стимулираща среда;

- квалифициран и новаторски работещ преподавателски екип.

Прием след VІІ клас

Професия

“Техник на компютърни системи”:

Основна цел на обучението за тази професия е подготвянето на учениците за реализирането им в областта на информационните и комуникационни технологии.

Специалност

“Компютърна техника и технологии”

с разширено изучаване на английски език

Завършилите тази специалност ученици получават знания и умения по поддържане на компютри и компютърни мрежи. Обучението се извършва по съвременен учебен план и в модерно обзаведени кабинети и компютърни зали. Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ у нас и в чужбина.

Прием след VІІ клас

Професия

“Техник по транспортна техника”:

Обучението по професията осигурява подготовка на кадри за диагностика, техническо обслужване, ремонт и безопасна експлоатация на автотранспортна техника.

Специалност

“Автомобилна мехатроника”

с разширено изучаване на английски език

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Завършилите специалността ще могат да:

- извършват изпитания и правят регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ на автомобила;

- участват в управлението на автотранспортното предприятие.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават и свидетелство за управление на МПС категория В.

Прием след VІІІ клас

Професия “Електротехник”:

Обучението по професия “Електротехник” дава теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност.

Специалност

„Електрообзавеждане на производството”

В специалността се подготвят кадри със средно образование в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането, електронизацията и автоматизацията на масови и уникални производствени процеси и агрегати, автоматизация на проектирането, ергономичното и ефективно осветление на производствени и битови помещения, комуникационни транспортни артерии и възли, уникални зали, музеи и други.

Специалност

„Електродомакинска техника”

Обучаващите се в специалността ученици придобиват необходимите знания и практически умения за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди.

Прием след VІІІ клас

Професия

“Машинен техник”:

В професията „Машинен техник” се подготвят кадри, които познават устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване.

Специалност

“Машини и системи с ЦПУ”

Завършилите тази специалност придобиват професионални компетенции за използване на техническа документация и софтуерни продукти, както и за използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти; работа с универсални и специализирани металообработващи машини , системи за управление, механични инсталации и съоръжения от различни сфери на промишленото производство.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЛЕД VII клас:

(Съгласно графика по организацията на приема):

1.За първи етап - 16.06.- 22.06.2017 год.

2.За втори етап - 28.06.- 30.06.2017 год.

3.За трети етап - 11.07.-13.07.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД VII клас:

1.От ПЪРВИ етап - до 27.06.2017 год.

2.От ВТОРИ етап - до 04.07.2017 год.

3.От ТРЕТИ етап - до 17.07.2017 год.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII клас:

1.За ПЪРВИ етап - 28.06. - 30.06.2017 год.

2.За ВТОРИ етап - 05.07. - 07.07.2017 год.

3.За ТРЕТИ етап - 18.07. - 19.07.2017 год.

4.За попълване на незаетите места след трето класиране

– до 04.09.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА Незаети места СЛЕД:

II етап - до 10.07.2017 год.

III етап - до 21.07.2017 год.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЛЕД VIII клас:

(Съгласно графика по организацията на приема):

1.За първи етап - 03.07.- 05.07.2017 год.

2.За втори етап - 11.07.2017 год.

3.За трети етап - 19.07.2017 год.

4.За попълване на незаети места след

ТРЕТИ етап - до 04.09.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД VIII клас:

1.От ПЪРВИ етап - до 06.07.2017 год.

2.От ВТОРИ етап - до 13.07.2017 год.

3.От ТРЕТИ етап - 20.07.2017 год.

ОБЯВЯВАНЕ НА Незаети места СЛЕД:

I етап - до 10.07.2017 год.

II етап - до 18.07.2017 год.

III етап - до 26.07.2017 год.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VIII клас:

1.За ПЪРВИ етап - 07.07.2017 год.

2.За ВТОРИ етап - 14.07.2017 год.

3.За ТРЕТИ етап - 21.07.2017 год.

4.За попълване на незаетите места след трето класиране

– до 04.09.2017 год.

Продължава...

Гимназисти се подготвят за програмисти

  • Публикувана в НОВИНИ

Как  да избереш професия програмист, как да се подготвиш за необятния свят на програмирането и какви са плюсовете и минусите на така примамливата работа разбраха ученици от Симитли. Група ученици, които имат интерес към развиващите се информационни  технологии заедно с техните учители по математика и информационни технологии, бяха на специална среща в ИТ компания. Младежите, които имат по- голям интерес към бъдещето на информационните технологии, получиха ден по професионално ориентиране.

Съвети защо да изберат професията, кои са нейните положителни страни, какво е заплащането на един добър професионалист, как да изберат в кой университет да учат и кога да започнат своето професионално развитие бяха дадени на учениците от СУ „Св.Св.Кирил и Методий“  от екипа на  компанията „Куестърс“. Те бяха любезни домакини на младежите и показаха реалната работна среда, включително и залата за релакс, която е нужна на един програмист.

Обсъдиха проблеми, възникнали при  разработване на проекти  по информатика, с които дадоха пример на желаещите да изучават програмиране, че трябват много познания и работа, за да си най- добрият. Гимназистите бяха много впечатлени от срещата и дори някои, които не се интересуваха от професията, проявиха интерес.

След деня за професионално ориентиране учениците заедно с  техните ръководители посетиха Политехническия музей в София. Имайки предвид развиващите се технологии и това, че информационните технологии стават все по- голям приоритет за младите хора, училището в Симитли напълно отговори на изискванията на своите ученици, като им предостави нагледно да изберат дали тази професия  отговаря за начина им на живот, работа и мислене.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Търсене

Login or Register