Проучват Добърските баби

Традиционен сватбен обичай – изработка на сватбено знаме в разложкото село Добърско, видяха  етнолози на Националния исторически музей.  Бабите им показаха и други интересни обичаи и обреди, характерни за региона.

Целта на екипа от етнолози от НИМ и учени фолклористи от БАН, бе да обхване и проучи различни елементи от цялостното материално и нематериално културно наследство в селото, чиито храм „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” е филиал на НИМ.

Групата на „Добърските баби”, създадена преди повече от 60 г. и вписана през 2012 г. в Националната система на Живите човешки съкровища като „Добърски баби – пазители на традиционния обред Водици”, бе сред основните акценти на проучването. Екипът успя да запише различни песни, изпълнявани от самодейците, и да се запознае с цялостната история на групата и на нейните членове. Специалисти от НИМ изследваха традиционното облекло и неговите промени през годините. Документирано бе цялостното изпълнение на групата пред туристи и начинът, по който самодейците представят своя фолклор и традиции. Освен като сценично облекло използвано от бабите, елементи от местната народна традиция се откриват почти във всеки дом.

Друг важен акцент при проучването бяха традиционните обичаи и обреди, характерни за селото. Цялостно бе документиран празникът в чест на св. Илия – от църковните служби  до задължителния курбан, провеждан в близката местност, носеща името на светеца. Записани бяха вярванията и множество устни разкази на хора от с. Добърско, свързани със светеца и празника.

Екипът имаше шанса да присъства на интересен традиционен сватбен обичай – изработката на сватбено знаме, запазен и практикуван в селото и региона. Наричано „феругвица”, то е задължителен елемент от сватбената обредност.

Сред целите на експедицията беше и проучването на оброци и местности разположени в землището на с.Добърско. Бяха посетени и заснети оброчните местности „Гергева църква”, „Атанасова църква” и „Петрово въже” с останки от средновековни сгради,  „Св. Илия” със запазен оброчен камък от 1885 г. и др.

Бяха изследвани и записани легенди, предания и истории, разказвани в селото и свързани с църквата „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”. Средновековният храм, който е филиал на НИМ, е сред най-атрактивните и посещавани паметници в региона, откроявайки с. Добърско като пазител на историческата и културната памет.

Десетки устни разкази, свързани с историята и бита на селото, с поминъка на хората, с елементи от традиционната култура и тяхното запазване и приемственост, интерпретиране и представяне, бяха записани и документирани на терен.

През август НИМ организира втора експедиция, която ще допълни и добави нови материали, проучвания и документи, свързани с материалното и нематериално културно наследство на населението в Добърско.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *