(видео) АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ

Проектът, финансирал изграждането и работата на Център за социална рехабилитация и интеграция в град Сандански. Новата социална услуга се предлага от края на 2017 година. Там намират подкрепа деца и възрастни с увреждания и в социален риск. Подават им ръка чрез специални грижи  социални работници, психолог, трудотерапев, рехабилитатор, педагог, логопед, юрист. Помагат и с почасова индивидуална подкрепа за деца с обучителни потребности и деца с увреждания, дават подкрепа и за членовете на семействата им. Грижата е споделена и при търсене на работа, регистриране в бюрото по труда, развиване на умения за независим живот на хората с увреждания.

Услугата се предоставя в подходящо оборудвани помещения, като се предлага и мобилна услуга в домашна среда.

Проект „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“

Договор № BG05M9OP001-2.005-0085-С02

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от Община Сандански в партньорство с фондация „Институт за социални услуги в общността“Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *