Преподавател от ЮЗУ и омбудсман показа добри практики

Опита на Югозападния университет и Община Благоевград в изграждането на устойчиви и иновативни учебни програми представи на конференция доц. д-р Валентин Василев.  Заместник-деканът на Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ и обществен посредник на Община Благоевград  участва в международна конференция на тема „Европейски ценности и обучението на публичната администрация“. Той изнесе доклад на тема „Университетско обучение на студентите по „Публична администрация – добри практики“.

В него  бяха представени добри практики при реализацията на научни изследвания с акцент върху непосредственото им приложение в работата на публичната администрация в области като мотивация и мотивационни стратегии; менторство и наставничество; работа с местните заинтересовани страни; ролята на обществените посредници в разработването на ефективни местни публични политики и други. Организатор на двудневния научен форум, който се проведе в София бе Институтът по публична администрация.

Доц. Василев беше единственият представител на университетската общност по „Публична администрация“ и участва по персонална покана от ръководството на института.

На срещата участваха представители на идентични на Института по публична администрация структури в Гърция, Румъния, Албания, Белгия и други, както и повече от 70 представители на административни структури на централната изпълнителна власт.

Институтът по публична администрация и неговия изпълнителен директор  Павел Иванов вече изпратиха и писмени благодарности на ръководствата на Югозападния университет и Община Благоевград за отличната съвместна работа и високото равнище на представените на форума идеи и резултати, показващи отличната координация в работата между двете институции.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *