Ето ги документите за саниране на блокове:

Един месец имат време домоуправителите на многофамилни жилищни сгради да съберат документите и да подадат заявление за включване в програмата за енергийна ефективност. Приоритетни осигуряване на пари за топлоизолация са блокове, строени през миналия век, панелно строителство, може и по-малки сгради със съсобственост до 35 апартамента.

Експерти от общинска администрация информираха подробно домоуправителите за програмата, сроковете и изискванията за кандидатстване.

„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 разясняваха заместник-кметът по европейските проекти и програми Зорница Кралева, инж. Емилия Тунева, заместник-кмет по строителство и сигурност и Иво Николов заместник-кмет по икономика и финанси.

За какви кандидати ще има пари за топлоизолация? „Допустими са масивни многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Допустими са и многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта, включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Пълен пакет документи може да бъде изтеглен на посочения линк –  http://www.blgmun.com/files/Ukazania-proekti.zip, както и да бъдат взети от деловодството на община Благоевград.

Крайният срок за подаване на заявления за интерес и финансова помощ е 15.02.2019 г., а краен срок за подготовка на проектни фишове и внасянето им за оценка от работната група е 23.02.2019 г., стана ясно още на срещата.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *