Новите професии в гимназиите в Пиринско

Графичен дизайнер, Системен програмист, Оператор информационно осигуряване, Техник-растениевъд, Ветеринарен техник, Спедитор-логистик и Текстообработване са предложените нови професии в държавния план-прием за учебната 2019/2020 г. на територията на Благоевградска област. Това стана ясно днес на заседание  на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

В списъка от защитени от държавата специалности попадат общо 4 професии, предложени от 5 училища: „Техник – растениевъд“, Изпълнител на термални процедури, Машинен монтьор, Спедитор-логистик.

В актуализирания Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг попадат 5 професии, предложени от 5 училища: Машинен техник, Машинен оператор, Промишлена електроника и Монтьор на транспортна техника, Хлебар – сладкар.

Форма на обучение чрез работа (дуална форма на обучение) предлагат 3 училища: „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове “, която е в списъка на защитените професии; „Техник – растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“, която е в списъка на защитените професии; „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“.

Началникът на Регионално управление на образованието – Ивайло Златанов  представи анализ на състоянието на училищната мрежа във връзка с подготовката на проекта и утвърждаването на държавния план на територията на Област Благоевград. Училищата на територията на Област Благоевград, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. са 56 разпределени по следния начин: професионални гимназии – 18; профилирани гимназии – 6; средни училища – 24; обединени училища – 8;

Предложенията са за общо 127 паралелки.

59 паралелки в професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка в средни и обединени училища, което е 46,5 % от общия брой на предложените паралелки

68 паралелки за профилирана подготовка в профилираните гимназии, средните и обединените училища, което е 53,5 % от общия брой на предложените паралелки.

Балансът при така направените предложения е отрицателен, с очакван недостиг от 275 ученици, при средна пълняемост от 24 ученици в паралелка. При пълняемост 26 ученици този недостиг ще достигне 529 ученици.

Комисията по заетост ще  събере  информация от работодателите в областта за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри.

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *