Километър и половина нови улици строят в Симитли

Строителството на пет нови улици започва в Симитли. Общата дължина е километър и половина. Всичките в момента са на земна основа, тротоари няма. Община Симитли е осигурила по проект с европейско финансиране средства за строителството. Така изглеждат улиците „Партизанска“, „Пирин“, „Любен Каравелов“ и „Иван Козарев“ в квартал „Ораново“.

Тези улици, плюс една в село Полето ще станат нормални градски улици с асфалт и тротоари. Започна строителството на 4 улици в квартал Ораново в град Симитли и една улица в село Полето. Свещеник благослови работата по изграждане на новите улици, кметът на общината Апостол Апостолов удари бутилка шампанско в лопатата на багера, който от днес вече работи на ул. „Партизанска“.

Новите асфалт и тротоари за коли и пешеходци ще допринесат за подобряване на здравния статус на населението от намаляване на възможностите от травми при ходене, каквито са по-големи при настоящото състояние на земната и неравна улица и намаляване на възможностите от заболяване на дихателните органи, каквито са по-големи при настоящото замърсеност на улицата. Ще се намалят възможностите за щети на МПС с оглед премахване на съществуващите земни дупки. По всички улични терени има изградена водоснабдителна и калнализационна подземна инфраструктура, предстои работата по изкоп и подготовка на основа, насип, битумен разлив, асфалтиране, изграждане на отводнителна система, с нови бордюри и тротоарна настилка, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка по улицата. Предвидено е и уширение за спирка на ул. Иван Козарев.

Инвестицията за 896 464.88 лева е безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на ЕС. Парите са осигурени по проект на община Симитли, финансиран по програмата за развитие на селските райони, по Договор №01/07/2/0/00909 по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7. „Основни услуги и обновяване в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *