Тренировъчен полигон в Струма и обучителен център край Мощанец за работа при бедствия изграждат по проект

С високотехнологично специализирано оборудване и квалифициране на специалисти властите в пограничните райони на България и Гърция реализират интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения. Край Благоевград ще бъде изграден  тренировъчен полигон и обучителен център за специалисти за действия в кризисни ситуации, професионалистите от Регионалните дирекции на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и колегите им от гръцка страна ще бъдат квалифицирани със специализиран софтуер, който ще симулира реална среда на действия по превенция, готовност, реакция и възстановяване при бедствени ситуации.

Започва изпълнението на мащабен трансграничен проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“. Проектът, на стойност 4 482 557,86 евро, се реализира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и гражданска защита“ в Министерството на вътрешните работи на Република България, в партньорство с Областна администрация Благоевград, Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Национален институт по метеорология и хидрология и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” от българска страна и Специален секретариат за вода, Министерство на околната среда и енергетиката на Гърция и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия от Гръцка страна.

На стартираща пресконференция бяха представени дейностите, заложените цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта, ообхващащ международните речни басейни на трансграничните реки – Стримон-Струма, Нестос-Места, Ардас-Арда и Еврос-Марица.

Край Благоевград ще бъде изграден съвместен обучителен център за първореагиращите в бедствени ситуации – професионалните служители на ГДПБЗН – МВР и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия от гръцка страна. По поречието на река Струма, в подходящ участък, ще бъде ситуиран и тренировъчен полигон за подготовка и действия при наводнения. Като с осигуряването на подходящо оборудване ще се създаде възможност за обучение в обстановка, близка до реалната. Ще се симулират различни изкуствени препятствия, потопени обекти, залети от вода територии и други подобни. Предвижда се включването на съвместни обучения в областта на водното спасяване.

Пректът предвижда изграждане на капацитет на структурите за намаляване на риска от наводнения и за обмен на информация. Като фокусът е върху мерките за укрепване на капацитета в областта на оценката, превенцията, готовността и реакцията в случаи на наводнения. За осигуряване на устойчивост при бедствия и навременна реакция при наводнения ще бъде осигурена специализирана техника – Командно-щабен автомобил с висока проходимост, Ратраци, въжени спасителни системи и надуваеми диги, като част от специализираното оборудване.

Обучението и тренингите на професионалисти от Регионалните дирекции на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и колегите им от гръцка страна ще бъдат реализирани със специализиран софтуер, който ще симулира реална среда на действия по превенция, готовност, реакция и възстановяване в случай на наводнения.

Превидено е разработване на двустранни планове и стандартни оперативни процедури за комуникация, логистични и оперативни дейности в бедствени ситуации. Проектните дейности включват разработване на инструменти за събиране на данни, анализи и оценки необходими за анализ, оценка и мониторинг на климатичните данни и създаване на цифрови модели, както и разработване на информационни структури за намаляване на риска от наводнения.

„За мен най-важното в подобни проекти, свързани с реакция при бедствия е доброто взаимодействие“, отбеляза главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, водещ партньор по проекта.

„Проектът фактически надгражда резултатите и от други, реализирани с европейско финансиране, за защита на населението, подобряване на сигурността и превенция на риска“, допълни областният управител на Благоевград Бисер Михайлов и изрази своята увереност на старта на изпълнение на проектните дейности: „Нашата администрация, както и колегите от партньорските организации сме със самочувствието, че имаме достатъчно опит вече в изпълнението на проекти с европейско финансиране, имаме установени и добри екипни отношения по между си. Вярвам, че изпълнението и на този проект ще бъде успешно.“

Проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програма Interreg V-A Гърция-България, по договор № B4.5b.01/01.04.2019 г.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *