Профилът на госпожата и какво учат децата

Един на десет от тези, които поемат отговорността и грижата за ученето и образоването на децата ни е мъж. Абсолютно феминизирана е учителската професия. Феминизирана и застаряваща. Една, спрямо три учителки, е млада. С 2.5% намалява нуждата от учители. Техният профил остава непроменен – жени в предпенсионна възраст. 75% от учителите са над 40, към 60-годишни. Феминизирани са включително и професионалните училища, където пък преобладават момчетата сред учениците. И там жените са над 77% от педагогическия екип.

Намалява и нуждата от учители, защото намаляват децата. За 4 години децата в училище и в градината са намалели с 15 %, като само през последната година спадът е с близо 3 на 100. На училище и градина обаче не ходят всички. В учрежденията са 81,3 % от децата в Кюстендил, Дупница и съседните градове и села. Не се заличава и тенденцията на отпадащи от образователната система. За една година в област Кюстендил 157 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 134 в основното образование. Всяко второ дете, което спира да учи е с по документи- семейни причини. 1/3 от децата, които напускат класната стая, заминават с мама и тате в чужбина.

Места за детска градина и училище иначе не липсват в Кюстендилско. С 16 % резерв са забавачниците и училищата в региона, при средно 7-процентен резерв за страната, балансиращ недостига в столицата и другите големи градове.

Иначе децата в училище масово учат английски език. Само 8 % избират и имат възможност да изберат да учат друг чужд език.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите „Стопански науки и администрация“ – 44.7% следван от този на учениците в „Технически науки и технически професии“ и „Услуги за личността“, съответно 24.3% и 20.4% В специалност „Информатика“ относителния дял на придобилите трета степен на професионална квалификация е 10.2%.

На фона на тази статистика, се отчита тенденцията за завишаване интереса към платените курсове за придобиване на професионална квалификация.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *