Търговско-промишлената палата приключва социален проект

Младежи със специфични потребности подобриха знания и умения с обучение по проект на Търговско-промишлената палата Благоевград. Лица, настанени в социални услуги от резидентен тип, преминаха обучения по компютър, чужд език и други специфични умения.

Школата за социално уязвимите курсисти се реализира по проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“, Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.009-0046-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, наименование на процедурата „Открий ме“, код BG05M9OP001-2.009Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *