Иновативно: Мобилни центрове за отпадъци

Разделно събиране на отпадъци в специални мобилни центрове. По това  проектно предложение кандидатства Община Благоевград.

Предвижда се да бъдат закупени  модерни и атрактивни съоръжения за разделно събиране. С оглед мобилността на съдовете, те ще могат да бъдат позиционирани на различни места на територията на общината. По този начин ще бъде осигурена възможност за предаване на отпадъци от домакинствата, които могат да се рециклират и използват повторно.

В рамките на предложението са предвидени и  мерки за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки.

Подаденият проект е с наименование „Изпълнение на демонстрационен проект за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на гр. Благоевград“, а стойността е 390 844,35 лв., изцяло безвъзмездна финансова помощ от ОПОС 2014-2020 г. Индикативният срок за изпълнение е 14 месеца.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *