Крият боклука на Разлог

Сметището в Разлог изчезва. Започна рекултивацията на градското сметище и закриването на общинското депо за неопасни отпадъци, което е в местността „Седръч“. Освен заличаването му, инициативата има за цел да опази компонентите на околната среда – води,въздух и почви. Количеството извозвани отпадъци до момента е близо 300 000 кубика.

Извършва се техническа и биологична рекултивация. Т.е. изграждане на дренаж за предпазване на основата от преовлажняване и хлъзгане; нови отводнителни канали за повърхностни води; изграждане на газови кладенци по табана на тялото на отпадъците; тръбна корекция на дерето,както и изграждане на мониторингова система – за подземните води и топографията на депото. Биологичната рекултивация значи озеленяване на нарушения терен на депото чрез тревна, храстова и дървесна растителност, като се отчитат нейните санитарно-защитни свойства, декоративни качества и устойчивост към опасни вещества, отделяни в атмосферния въздух и почвата от отпадъците.

С предвидените рекултивационни мероприятия ще се осигури защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района. Реализацията на предложението не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *