Нулев интерес към дискусия за реформа в адвокатурата

Темата не е атрактивна за гражданите, но когато опрем до адвокат, тогава виждаме колко много пробойни има в системата. Така Светлозар Николов от Национална гражданска инициатива „Адвокати за свободна България” коментира нулевия интерес към дискусията в Благоевград. Зала 5 остана  празна. Председателят на организацията, адвокат Владислав Янев поясни, че за половин час са събрани над 20 подписи в областния център на Пиринско. Подписката продължава през целия ден пред Съдебната палата.

В момента „Адвокати за свободна България“ обикалят български градове, за да събират подписи в подкрепа на 23-те предложения до Народното събрание за реформа в адвокатурата. В следващите дни предстои събраните подписи и предложенията да бъдат внесени в Народното събрание.

А някои от тези предложения:

Пряк избор чрез електронно гласуване от всички адвокати в страната за органите на адвокатските колегии, Висш адвокатски съвет, Контролен съвет и Висш дисциплинарен съд.

Право на свободно сдружаване на адвокатите.

Обособяване на адвокатурата, като юридическо лице, което да носи отговорност по реда на ЗОДОВ за вреди причинени на адвокати от актове, действия и бездействия на органи на адвокатурата;

Определянето на адвокати за служебни защити и особени представителства да се извършва от адвокатските съвети при спазване на принципа на случайния избор, публичност и ежемесечна пълно отчетност чрез електронна система;

Всеки адвокат да има право да обжалва изборите пред съд.

Всички решения и актове на органите на адвокатурата да подлежат на съдебен контрол по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Да се забрани заемането на изборна длъжност в орган на адвокатурата на адвокат, който е бил част от бившата Държавна сигурност.

Съдебен контрол на решенията на Висшия адвокатски съвет, с които отказва образуване на дисциплинарно производство срещу адвокати, които са част от органите на адвокатурата;

Случаен избор при определяне на всеки един от членовете на дисциплинарния съдебен състав за всяко дело;

Въвеждането на конкретно, ясно и изчерпателно определение на необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия;

Пълен достъп за всички адвокати до всички дисциплинарни актове на дисциплинарните съдилища;

Адвокатите да имат право да извършват реклама на дейността си.

Въвеждане на годишен отпуск за адвоката, с оглед спиране на сроковете за движение на делата, както и по време на официални празници и почивни дни…Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *