Глобяват автомивка без разрешителни

Екоинспектори от Регионална инспекция по водите в Благоевград погнаха автомивка за работа без разрешителни. Става въпрос за автомивка в гоцеделчевското село Дебрен.

След направена справка в публичните регистри на Басейнова дирекция установили, че за водовземане от тръбния кладенец и за ползване на водния обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води няма издадени разрешителни по реда на Закона за водите.

Обектът се намира  в  местност Чавдаров кавак, землище на с. Дебрен, общ. Гърмен. Проверката е по сигнал и е  извършена на място съвместно с Басейнова дирекция на „АДИЕСС“ ЕООД, с. Дебрен. Установено е, че е съгласувано инвестиционно предложение за „Изграждане на контролно-периодични прегледи за пътни превозни средства, автомивка, офиси, магазин, заведение за бързо хранене и кафе“ с възложител Осман Османов Кутрев. С Договор за наем от 10.03.2018 г. имотът предмет на инвестиционното предложение е отдаден под наем за срок от пет години на „АДИЕСС“ ЕООД, като същият следва да се ползва за контролно-периодични прегледи за пътни превозни средства, автомивка, офиси, магазин, заведение за бързо хранене и кафе след промяна предназначението му.

В цитирания имот е изградена само автомивка и санитарно помещение. Към момента на проверката не се извършва измиване на коли. Имотът не се водоснабдява от водопроводната мрежа на с. Дебрен, експлоатирана от „В и К“ ЕООД гр. Благоевград. За водоснабдяване на автомивката се ползва вода от водовземно съоръжение (тръбен кладенец), оборудвано за експлоатация. На площадката на автомивката е разположена метална конструкция, на която са прострени 2 бр. килими, от които се оттича вода. Същата постъпва в площадковата канализация и преминава през локално пречиствателно съоръжение. След изграденото съоръжение отпадъчните води, формирани от дейността на автомивката и санитарното помещение към нея, посредством подземен тръбопровод се заустват в дере- приток на р. Места. В момента на проверката се заустват отпадъчни води, които са видимо пенливи, характерни за дейности пране и измиване.

За констатираните нарушения на Закона за водите срещу дружеството ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки по компетентност.

Другите глобени фирми през август са „Феникс Мениджмънт” ЕООД, експлоатиращ котел с топлинна мощност 1 000 kW, предназначен да изгаря течно гориво (нафта), в Апартхотел „Тера комплекс“, гр. Разлог, за неизпълнение на предписание.

Акт има и за  „Пласт Колект“ ООД, гр. София на стойност 7 000 лв. за неизпълнение на условие, поставено в притежаван от дружеството регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци, на експлоатирана от него площадка в гр. Хаджидимово.

2 000 лв. е глобена и  „РЕГИНА ТРАНС“ ООД, гр. Сандански, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на закона.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *