Колко пари от Европа се наляха в Пиринско?

1 185 221 756 лева са договорените средства по Оперативни програми на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до края на месец юни 2019 г. 38% от тях, или 441 916 828 лева вече са изплатени на бенефициентите, като тази сума  не включва изплатените средства по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Напредъкът по Оперативните програми за област Благоевград беше представен по време на заседание на Областен съвет за развитие от експерта на ОИЦ – Благоевград Бисер Младенов.

Най-много средства – 79 295 183 лева, са договорени до края на месец юни по проекти на бизнеса, НПО, общинска администрация на територията на община Благоевград. Реално изплатени от тях вече са 33 432 417 лева или 43%. Договорените  средства от бенефициентите на територията на община Петрич са 50 916 350 лева, а в Гоце Делчев и Банско – съответно 49 858 557 лева и 41 637 162 лева.

Справката на Областен информационен център – Благоевград по Оперативни програми показва, че най-много средства са договорени и изплатени по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. По тази програма на територията на Благоевградска област се финансира изграждането на АМ „Струма“, за която вече са изплатени 329 426 105 лева от общо договорени 764 801 347 лева.

На второ място по стойност на договорените средства в областта се нарежда „Програмата за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. със 129 047 457 лева. Тази програма финансира всякакъв вид земеделски и неземеделски дейности на територията на селски райони, а 13 от общините в Благоевградска област, с изключение на областния център, са именно от селски тип. Това прави потенциалните бенефициенти в тези общини допустими участници в подбора на проекти и обяснява голямата стойност на средствата, договорени до този момент по тази програма.

По програмата за околна среда са договорени 120 142 690 лева, които се инвестират в изграждане на различни инсталации за предварително третиране на отпадъците, рехабилитация на ВиК мрежи и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води.

96 447 568 лева пък са договорените средства по ОП „Региони в растеж“ за проекти на общините Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански, включващи енергийна ефективност и обновяване на публични, образователни и жилищни сгради, изграждане на социална инфраструктура, благоустрояване на градска среда, реконструкция на улични мрежи и други.

 

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *