С баражи укротяват буйни реки

Нови 3 баража в поройни водосбори има в района на „ДГС Първомай”. Те  защитават горските територии от ерозия и населените места от наводнения. Съоръженията, които до неотдавна бяха в изключително лошо състояние и с нарушена цялост, вече са с ново стоманобетоново покритие, изградени ново радие и контрабараж, като е осигурена защита срещу подкопаване на стените.

Два от баражите са на Рибнишка река, известна с честите си поройни прииждания. Възстановяването им предпазва новоизградения мост за селата Мендово и Долна Рибница, разрушен през 2000 г. от придошлите й води. Мостът е и единствената връзка за жителите на населените места. Основно ремонтиран е и третият бараж в поройния водосбор „Дълбоки дол”. Така те отново могат да изпълняват защитните си функции, като укротяват водите при поройни дъждове.

Възстановяването на новите три баража се извършва за първи път от изграждането им преди повече от 40 години. В ход е проектиране и предстои строителство на нов криволинеен бараж в землището на с. Долна Рибница, на територията на „ДГС Първомай”.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *