Зеленият телефон гръмна от жалби за мръсен въздух от Рубин

Десетки сигнали на зелен телефон в Регионална инспекция по околна среда и водите постъпиха за мръсен въздух в Благоевград.  Задушлива миризма от изгаряне на отпадъци и гуми в района на ж.п. гарата в тъмната част от денонощието и наличие на сажди с предполагаеми източник „Рубин 08“ ООД. Извършена е незабавна проверка. Установено, че инсталацията за производството на електрическа енергия на Био тец „Рубин“ не работи от 31.08.2019 г. Същата е спряна за извършване на годишен планов ремонт, който не е приключил. Същото е видно и от представените при проверката графици на служителите за произведеното количество електроенергия. При извършения обход на площадката на „БИО ТЕЦ Рубин“ е установено единствено наличие на биомаса (слънчогледови люспи), съхранявана в закрит бункер с вместимост 360 куб.м.

Сигнали, постъпили на зеления телефон на инспекцията на 17.09.2019 г. за наличие на дим и неприятна миризма от източник в промишлената зона на Благоевград. Извършена е незабавна проверка в района на промишлената зона на гр. Благоевград (между бул. „Св. Димитър Солунски“ и бул. „Васил Левски“), и „Рубин 08“ ООД. В момента на проверките няма наличие на неприятни миризми в района, както и не се наблюдава изпускане на емисии на вредни вещества от изпускащите устройства (комини) на обектите с неподвижни източници на емисии („Рубин 08“ ООД, „КФМ“ ООД и „Мебелфаб“ АД). При проверката е установено изпускане на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух единствено от 2 броя въздуховоди от цех „Варка“ на Пивоварна – Благоевград. Същите представляват основно водни пари и са видимо бели.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *