Горящи седалки от коли и тапицерии изстреляха на проверка екоинспекторите

Сигнал за изгаряне на отпадъци, получен на зеления телефон на РИОСВ – Благоевград, изстреля на проверка екоинспекторите. На терен близо до село Покровник е установено изгаряне на отпадъци.  Извикани са и униформените.  Със съдействие на полицията е снета самоличността на лицата, извършващи изгарянето. Предстои да им бъдат съставени актове.

За изгаряне, само че на текстилни отпадъци, също е постъпил сигнал. Той е от  шивашки цех в с. Абланица, експлоатиран от „Хариеса фешън“ ЕАД. Извършена е проверка на място, но  не е установено изгаряне на отпадъци на територията на шивашкия цех.

Пореден сигнал за  замърсяване на водите на р. Струма от производствената площадка на „Грома холд“ ЕООД , земл. на с. Бело поле, общ. Благоевград , е постъпил на тел. 112. Извършена е проверка на място съвместно с представители на Басейнова дирекция  и Регионална лаборатория. Установено е, че на изход от пречиствателното съоръжение към обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория“ се заустват минимални количества отпадъчни води.

От началото на работния ден е извършвано измиване на производствената площадка, Завода за бетонови изделия и автомобилна везна, като водите от измиване са постъпвали в утаителя. Към момента на проверката измиването е преустановено. В края на заустващия колектор и в мястото на заустване във водоприемника р. Струма се оттичат води, видимо мътни, в кафяв цвят. Водното течение размива водите на изход от заустващия колектор и се получава помътняване. За установените нарушения на дружеството ще бъде съставен акт по Закона за водите.

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *