Търсят решения срещу корупцията на конференция в ЮЗУ

На конференция в ЮЗУ „Неофит Рилски“ обсъдиха подходите за подобряване на противодействието на корупционните престъпления в България.

Научният форум, организиран от Правно-историческия факултет,  откри ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков.

„ЮЗУ „Неофит Рилски“ през годините е доказал реалното си отношение към обществените проблеми. Ние сме организирали съвместни прояви като конференции, кръгли маси, дискусии, на които са се разглеждали наболели проблеми в обществото и са се търсили решения, които да работят“, каза ректорът проф. Юруков. Той  отбеляза, че студентите в специалностите „Право“ и „Национална сигурност“ задълбочено изучават въпросите, свързани с превенция и противодействие на корупционните престъпления. Проф. Юруков подчерта, че в Правно-историческия факултет работят хора, които имат изграден авторитет в тази област както в практическо отношение, така и в научно.

„Това е постижение за нашия университет, защото много малко други основни звена във висшите училища в България могат да се похвалят с отделянето на такова внимание върху тези проблеми, които са изключително важни за обществото“, каза проф. Юруков.

Приветствия към гостите и участниците отправиха още председателят на Конституционния съд на Република България проф. дюн Борис Велчев, заместникът на главния прокурор на ВКП Иван Гешев, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин, председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана  Джумалиева и омбудсманът на Република България доц. д-р Диана Ковачева.

Проф. дюн Борис Велчев определи Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ като един от най-добрите правни факултети в България.

„Ценното на тази конференция е, че хората на науката и практикуващите юристи могат да обсъдят изключително важни за цялото общество и за страната въпроси, да стигнат до предложения, до дискусия и включително до идеи за промени в законодателството, които биха подобрили нещата в посока противодействие на престъпленията“, каза Иван Гешев.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изрази готовност да подкрепи ЮЗУ „Неофит Рилски“  в подготовката на различни учебни помагала и средства за превенция и противодействие на корупцията в Република България.

Важността на форума подчерта и деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин.

„Днес в Югозападния университет си подават ръка както практиката, така и науката, както образованието, така и изследователската част. Борбата срещу корупцията, нейното противодействие е ежедневна задача, това може да стане само с превенция, с добро законодателство и със сътрудничество между правоохранителните и правораздавателните органи. Само с  превантивния подход корупцията може да бъде овладяна до необходимите нива“, каза в приветствието си доц. д-р Николай Марин. Той сподели, че в пет от шестте професионални направления във факултета има учебни дисциплини, посветени на противодействието на корупцията както от гледна точка на националното законодателство, така от гледна точка на законодателството на Европейския съюз и на международно-правните инструменти.

В приветствието си доц. Марин отбеляза, че само преди няколко дни Правно-историческият факултет е получил най-високата оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация – 9,13 за професионално направление „Право“.

Темите Законодателството на ЕС в областта на противодействието на корупцията и действащите инструменти на ниво ЕС за борба с корупцията, Противодействие на корупцията и зашита правата на човека, Международен опит в методологиите при разследване на корупционни деяния в органите на държавната администрация. Оптимизиране на системата от мерки в МВР, Законът на чл. 307 от НК – в защита на конституционните права на гражданите или в услуга на извършителите на престъпления, Развитие и противодействие на корупцията в контекста на борбата с организираната престъпност, Правни и извънправни механизми за превенция на корупцията и Дисхармонията в процесуалните възможности за запазване на правата на пострадалите от престъпление за сметка на привлечените към наказателна отговорност лица бяха дискутирани в първия ден от научната конференция.

Доклади представиха Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието, доц. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България, старши комисар д-р Румен Ганев – представител на дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР, д-р Стефчо Банков – заместник-директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР, старши комисар Стоян Темелков – заместник-директор на ГДБОП при МВР, доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация и Евгения Щъркелова – прокурор при Специализирана прокуратура, гр. София.

Модератор на научното събитие, което продължава и утре – 12.11.2019 г., бе проф. д-р Габриела Белова – ръководител на катедра „Международно право и международни отношения“ към Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Докладите от двудневната конференцията ще бъдат публикувани в научен сборник.

 

 

 

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *