Одитират горите в Югозапада

Групова горска сертификация започва по международния FSC стандарт в Югозападното държавно предприятие. Целта е всички териториални поделения да получат сертификат за отговорно управление на горите, какъвто вече притежават 4 от тях – „ДЛС Дикчан”, „ДЛС Осогово”, „ДГС Якоруда” и „ДГС Кюстендил”. Представители на холандската одиторска компания „Контрол Юнион Сертификейшънс” ще извършат проверки по документи и на терен как се прилагат изикванията на FSC стандарта за гарантиране на екологичните, социални и икономически ползи от горите.

Първата стъпка е провеждането на предварителен одит в 18 държавни горски и ловни стопанства в областите Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник и Софийска. В процеса на сертификация много важна е ролята на всички заинтересовани страни, които имат възможност да коментират и внасят предложения за подобряване на горскостопанските практики.

На следващ етап предстои предварителен одит и в останалите 18 държавни горски и ловни стопанства в областите Благоевград и Кюстендил. Условие за издаването на FSC сертификат е успешното преминаване през основен одит, последван от ежегодни проверки.

Горската сертификация по FSC е пазарен механизъм, който благодарение на международния контрол дава най-високи гаранции на потребителите, че закупуват дървесина от отговорно управлявани гори. Именно увеличаващото се търсене на сертифицирана дървесина и растящите очаквания на обществото за по-устойчиво стопанисване на горите налагат сертификация на всички държавни гори в Югозападна България като един от основните приоритети на ЮЗДП.

 

 

 

 

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *