Кой – какво ще прави от овластените в Гоце Делчев?

Местните законотворци в Гоце Делчев разпределиха задачи и отговорности, според компетенциите им, в общинския съвет. На редовно заседание на ОбС Гоце Делчев избраха председатели и членове на комисии.

Заместник на председателя Димитър Балтаджиев ще бъде пак Джалил Бошнак. Той бе избран с тайно гласуване, при 29 присъстващи съветници, с 22 гласа и 7 недействителни бюлетини. Съветниците гласуваха и председатели и членове на деветте постоянни комисии, които ще работят в екип през предстоящия мандат. Председател на постоянната комисия по бюджет и финанси е Ангел Гераксиев. Постоянната комисия по общинска собственост и управление на общинските дружества ще бъде оглавявана през този мандат от Неджми Уруч. Комисията по устройство на територията ще бъде оглавявана от Ангел Тунчев. Гергана Орманлиева бе одобрена за председател на шест-членната комисията по здравеопазване и социално дело. В постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и именувания ще бъде председателствана от Джалил Бошнак. За председател на комисията по селско стопанство и природни ресурси, бе избран Сайди Чолак. В многофункционалната комисията по законност, обществен ред, транспорт, молбите и жалбите на гражданите, конфликт на интереси и изпълнение на Наредба номер 1 на общинския съвет, ще бъде председателствана от Ангел Поюков. За председател на постоянната комисия по европейски проекти, регионални проекти, международно, трансгранично и регионално сътрудничество бе избрана Мария Бозукова. Най-малобройната, пет-членна комисия по младежта, спорта и туризма ще бъде ръководена от Димитър Бояджиев.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *