Без елементарни правила за безопасност в дърводобива

Две проверки са извършили инспекторите от Инспекция по труда във връзка с разследване за трудови злополуки. Едната е в Разлог, а другата – в района на Горско стопанство – Гоце Делчев.  Оказва се, че в дърводобива нарушенията са много, като често не се спазват най-елементарни правила за безопасност, но контролът е твърде труден.

14 сигнали и жалби на граждани са получени през изминалия месец в инспекцията. Те са във връзка с неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, отказ за предоставяне на документи, свързани с трудово правоотношение.

„Инспекцията по труда контролира само сключените писмени трудови договори, устните договорки няма как да бъдат обект на проверки, но при тях обикновено потърпевшите са работниците“, коментира Славянка Симитчийска, директор на  Инспекция по труда – Благоевград.

През октомври експертите на инспекцията са направили 163 проверки за спазване на трудовото законодателство. Нарушенията на трудовото законодателство са 44% от общия брой нарушения. По-значителен е делът на тези за спазване на здравословните и безопасни условия на труд – 56%.

Издадени са и 31 акта заради административни нарушения, а влезлите в сила през месец октомври наказателни постановления са 25, като са наложени имуществени санкции в общ размер от 47 800 лева.

Удовлетворени са всички постъпили  13 искания за разрешение за наемане на работа на непълнолетни лица. Ежеседмично се правят проверки на работещите по изграждането на АМ “Струма“.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *