Има грешки в бюлетините, но ОбС Банско не е сбъркан!

Само от секцията в град Добринище изскочиха 26 гласа, отчетени като невалидни. Изборните нарушения обаче, констатирани по делото за оспорения избор на Общински съвет Банско, не влияят по никакъв начин на крайния изборен резултат за състава на Общински съвет.  Това е отбелязано в решението на Административен съд – Благоевград, с което потвърждава избора на Общински съвет – Банско. С решение от 13.12.2019 година Административен съд – Благоевград потвърждава Решение №104-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Банско, с което са обявени избраните за общински съветници в община Банско.

Решението на ОИК в частта, в която са обявени изборните резултати по преференциалния вот на кандидатите за общински съветници бе оспорено с жалби на петима кандидати за общински съветници в Банско Петър Сакарев, Иван Тонин, Димитър Проданичин, Надежда Самарджиева и Радослав Юнчов. Доводи на жалбоподателите са, че е налице недостоверно отчитане, отразяване и манипулиране на реалния изборен резултат от подадения вот за общински съветници в изборните секции в община Банско.

Съдът допусна и извърши оглед, проверка и ново преброяване на изборните бюлетини в СИК № 17 в град Добринище, касаещ подадените действителни гласове и разпределението на преференциите в кандидатски листи № 43- ПП “ГЕРБ“ и № 68 Местна коалиция ВМРО– КП Алтернативата на гражданите, както и отразените като недействителни бюлетини в секцията.

Проверката в съдебна зала установи за кандидатска листа № 43- ПП “ГЕРБ“- 22 бр. гласове в повече от посоченото в протокола на ОИК и за кандидатска листа № 68- Местна коалиция ВМРО – КП Алтернативата на гражданите – с 4 бр. гласове в повече. Установеното в резултат на извършения от съда оглед, проверка и ново преброяване, обуславя и увеличение на общия брой подадени действителни гласове в секция 17 в град Добринище.

Въпреки липсата на подадена жалба, в частта срещу решението на ОИК – Банско за обявяване на общинската избирателна квота, респ. броя разпределяни мандати между партиите, коалициите и местните коалиции, следва да се посочи, за пълнота на изложението, че констатираното увеличение на броя действителни гласове за двете кандидатски листи- № 43 и 68, не влияе по никакъв начин на крайния изборен резултат, е посочено още в мотивите на съдебното решение. С допълнението, че установеното от съда, макар и да променя незначително броя на подадените преференции за някои от кандидатите за общински съветници, не оказва никакво влияние върху имената на избраните за общински съветници /персоналния състав на общинския съвет/.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 7-дневен срок.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *