Има следи от химикал, но вотът в Хаджидимово не се променя

Наличие на следи от химикал беше констатирано при оглед в съдебна зала на отчетените като недействителни бюлетини от общо шест секции на територията на община Хаджидимово. По делото бе извършена специализирана експертиза  от доц. Николай Китанов.  След като  изготви и разпоредената от съда впоследствие математическа експертиза, посочва че в резултат на евентуалното зачитане като действителни на 208 бр. бюлетини, отчетени от ОИК като недействителни в оспореното решение, общинската избирателна квота се променя от 273 на 285.

„Доц. Китанов заключава, че и при новоизчислената избирателна квота в размер на 285 гласа, не настъпва промяна, както в броя на мандатите, така и в персоналния състав на общинските съветници, посочени в  Решение № 101-МИ/28.10.2019 год. на Общинска избирателна комисия – Хаджидимово“, е взето предвид при постановяването на решение от Административен съд – Благоевград.

Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК Хаджидимово за избора на общински съветници.

Зачитането за действителни на отразени като недействителни 208 бр. бюлетини променят избирателната квота, но не и крайния изборен резултат.

Изборният резултат за общински съветници бе оспорен от кандидати за общински съветници от пет партии и коалиции с доводи, че обявеният изборен резултат не отчита действителния резултат от изборите за общински съветници.

В мотивите си съдът отбелязва още: „Основание за обявяване на недействителност на съответния избор са само съществените нарушения на изборния процес. Съществени са такива нарушения, при недопускане на които изборният резултат би бил различен, т.е водещи до промяна на изразената воля от избирателя. От тази категория са и нарушенията, в резултат на които не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от произведения избор. В настоящия случай съдът не установи съществени нарушения на изборния процес, които са основание да обяви за недействителен резултата от изборите по отношение избора на кандидати за общински съветници.“

Решението може да се обжалва в седемдневен срок пред Върховния административен съд.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *