9:4 за кмета Томов

Общинска избирателна комисия -Благоевград отказа да прекрати правомощията на кмета Румен Томов, заради проблеми със заличаване на фирмата му. Само четирима от членовете гласуваха “за”, останалите 9 бяха “против”. ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на община Благоевград  Румен Георгиев Томов, гласуваха общо 4 -има  – Мартин Бусаров, Биляна Петачка, Елена Панчева, Стоян Терзийски.

„ПРОТИВ“ гласуваха 9  – Йордан Симонски, Вилислав Балев, Мустафа Сирачки, Илия Милев, Елеонора  Атанасова, Александра Стоянова, Владимир Вачев, Светослава Терзиянова-Михайлова, Милена Велкова.

Сигналът подаде бившият кмет Атанас Камбитов, с който  сезира ОИК с твърдение за нарушение. Твърди се,че обявения за избран за кмет на Община Благоевград, не предприел действия за прекратяване на дейността и не е заличил ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ.

На свое заседание, проведено на 11.11.2019г., ОИК Благоевград се запозна със процесния сигнал. С протоколни решения бяха одобрени писма съответно до Агениця по вписванията, Търговски Регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и до общински съвет на община Благоевград. Бе изискана информация относно това дали в Румен Томов е предприел действията по прекратяване на дейността на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, както и дали е уведомил писмено за тези свои действия Общински съвет на община Благоевград.

Във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Общински съвет Благоевград, видно от което е,че в срока Румен Томов не е подавал писмено уведомление  в установения срок. Не е налице документ, от който да бъде предоставено заверено копие, след направена справка в деловодната програма на общински съвет, не е открита информация за изпратено писмено уведомление, липсва история в деловодната програма.“

На свое заседание на 16.12.2019г. ОИК Благоевград одобри с протоколно решение писмо до Румен Георгиев Томов, в качеството му на обявен за избран за кмет на Община Благоевград, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено уведомление от Румен Георгиев Томов, с което се уведомява ОИК, че ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, е вече заличен.

В ОИК Благоевград е заведено писмено възражение  от Румен Георгиев Томов, в качеството му на кмет на община Благоевград, с което мотивирано възразява срещу сигнала , подаден от Атанас Камбитов. Към възражението са приложени и документи, за които Румен Томов твърди да доказват, че съответно ОИК Благоевград и Общинския съвет на община Благоевград са надлежно уведомени, за предприетите от него действия по прекратяване на дейността на фирмата му. Към писменото възражение е приложена относима според Румен Томов съдебна практика, от която същият извлича своите възражения за неоснователност и недоказаност на сигнала.

След като разгледа всички относими документи ОИК Благоевград обсъди подаденото писмено възражение от Румен Томов ведно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, ОИК Благоевград проведе гласуване.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *