Пари за млади лекари от бюджета на Гоце Делчев

Млади лекари на работа в гоцеделчевската болница привлича общинското ръководство. За целта, от няколко години е създаден специален фонд за подпомагане на специализанти, които след това имат ангажимента да работят в МБАЛ „Иван Скендеров“. Към момента лекарите – специализанти, които са подпомагани по тази програма са 15.

А иначе проекто -бюджетът на община Гоце Делчев за 2020 г. възлиза на 33 842 120 лв.

Кметът Владимир Москов обясни, че бюджетът за следващата година е балансиран и в него са осигурени средства за всички дейности в общината. От тях приходите с държавен характер са 22 772 000 лв., а тези с общински характер – 11 070 120 лв., като от тях собствените приходи на общината се очаква да бъдат 6 951 533 лв. Предвидената целева субсидия за капиталови разходи в бюджета на община Гоце Делчев за 2020 година е 546 500 лв.

През 2020 година се очаква да приключат няколко много важни проекти на община Гоце Делчев, като един от тях е ремонт на образователната инфраструктура, чрез който ще бъдат обновени Второ ОУ и детските градини „Радост“ и „Калинка“.

На публичното обсъждане на проекто – бюджета за 2020 година на община Гоце Делчев присъстваха кметът на общината Владимир Москов, директорът на Дирекция „Финансово-стопански дейности“ Йорданка Ендрева, главният счетоводител на общината Антоанета Пенкова, Асан Имамов – началник отдел „Местно икономическо развитие и проекти“, инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на територията“, Мария Грозданова – началник отдел „Местни данъци и такси“ и Костадин Харисков – специалист „Младежки и спортни дейности“.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *