Какво поискаха благоевградчани при обсъждането на бюджета в препълнена зала

Зала 5 на Община Благоевград се изпълни до краен предел при общественото обсъждане на бюджет 2020 на община Благоевград. Проектът на бюджет на община Благоевград за 2020 г. е в размер на 71,4 млн. лева.

Благоевградчани бяха много активни не само с присъствие, но и с поставените теми. Жител, живеещ на ул. „Свобода“ поиска  подмяна на „ВиК“ мрежата. Той поясни, че същата улица е била включена за изграждане в програмата за 2019 година. Сред обсъжданите теми е намаляване на таксата смет на образователните институции, предложението е от Бонка Ичкова. Зам.- кметът Ясен Поповасилев поясни, че образователните институции заплащат 50% от дължимата такса. Разходите за битовите отпадъци се образуват от събирането и извозването им до депото. Поставени бяха предложения за закупуване на нова техника за фирма „Биострой“, подобряване на условията за отглеждане на животни в Зоологическата градина, изграждане на индустриална зона в участъка Покровнишко шосе- Зелен дол. По време на обсъждането стана известно, че предвидена продажба на земя няма, защото всички земи вече са продадени.

Кметът инж.Румен Томов призова жителите на община Благоевград да бъдат будни и активни, да сигнализират за нередности, за да може общината да върви напред.

Приоритет на община Благоевград е запазване на ставките за местните данъци, поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи. Предвидени са 30 000 лв за раждане на трето дете в семейство.

Средствата в проекто-бюджета са разпределени, както следва:

за делегирани държавни дейности – 44,1 млн. лева

за местни дейности и делегирани държавни дейности, дофинансиранe с местни приходи – 27,3 млн. лева

Общината приключи 2019 година с преходен остатък от 2,6 млн. лева, по-голямата част от тях, около 2 млн.лева са от делегираните държавни дейности. Тези средства ще бъдат добавени в окончателния бюджет, който ще бъде внесен в общински съвет, съгласно предложенията на ръководителите на второстепенните разпоредители. Инж. Румен Томов поясни, че приоритет на община Благоевград е запазване на ставките за местните данъци. Поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи.

Кметът даде думата на Ясен Попвасилев – заместник-кмет по икономика и финанси, който запознае присъстващите подробно с приходната и разходната част по проекта за бюджет за 2020 година и европейските проекти, които общината ще изпълнява. Собствените приходи са 22 млн. лв., от тях 11 млн.лв., от местни данъци и неданъчните приходи също са 11,1 млн.лв.

Инж. Евгени Терзиев, зам.-кмет по строителство и сигурност представи проекта на инвестиционна програма на общината за 2020 година.

Преходните обекти от 2019 г. са в размер на около 2 100 000 лева. Това са обекти със проведени процедури по реда на ЗОП, подписани са договори с изпълнители и са в процес на изпълнение. Някои от тях са завършени, но неразплатени. Част от тези обекти са:

Инженеринг на канализация по ул. „Търново“ – 62 000 лева

Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Стара планина“ – 247 000 лева.

Благоустрояване на ул. „Възрожденска“ – 403 000 лева.

Инженеринг на клетки в Зоопарк Благоевград на стойност 170 000 лева.

Изграждане на светофарни уредби на входа на кв. Струмско – 63 000 лева

Остатък за разплащане на РСУО (Депото) – 1 150 000 лева

и др.

Предвидени са и някои неотложни за реализация обекти, като:

Закупуване на специализирана техника за експлоатация на РСУО – 4 бр. машини на обща стойност 1 000 000 лева.

Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата – 356 000 лева.

Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за благоустрояване по всички части на новите парцели – присъединяване към гробищен парк „Нови гробища“ – 88 000 лева

Общината има готовност за стартиране на процедура за отчуждителни мероприятия за изграждане на улици за около 180 000 лева.

Община Благоевград е предприела действия за кандидатстване в МРРБ за отпускане на средства от Централния бюджет за изграждане и ремонт на „В и К“ мрежи на улици в размер около 3 000 000 лева.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *