Бивш експерт в Дирекция “Правна” на Министерски съвет брани кмета Томов в съда

Съдия Узунов даде ход на делото срещу кмета Томов в Административен съд – Благоевград. Адвокат Милана Кривачка е процесуален представител на кмета Румен Томов.  Тя в продължение на 10 години работи като държавен експерт в Дирекция “Правна” на Министерския съвет и е  бивш юрист на Община-Благоевград.

Делото е против решение на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград. Решението на ОИК – Благоевград е оспорено с жалби от ПП ГЕРБ,  ПП МИР, ПП Нова алтернатива и ПП Свобода.

Процесът в съдебната зала се провежда при висок обществен интерес.

Пред административния съдия Димитър Узунов Кривачка оспори редовността на жалбите, подадени от ГЕРБ, както и от неуспелите кандидат-кметове Албина Анева, Валери Смиленов и Илия Илиев, съответно представители на партиите МИР, Нова алтернатива и Свобода.

Кривачка оспори допустимостта на жалбите, защото трябвало да бъда подадени от централните ръководства, а не от лидерите. Кметът Румен Томов е изпълнил всички законови изисквания за  прекратяване на търговската си дейност“, заяви в съдебната  зала Кривачка.

Тя  поиска прекратяване на делото или обявяване на жалбите за неоснователни, необосновани и недоказуеми. Съдията по делото Димитър Узунов, не допусна Илия Илиев да представлява в зала  своята партия „Свобода“, поради нередовни документи. Адвокат Албина Анева се яви като адвокат на партиите „МИР“ и „Нова алтернатива“, а ГЕРБ бе представен от адвокат Паскал Бояджийски.  Като заинтересовано лице в делото участва и председателят на Общинската избирателна комисия – Благоевград-  Мартин Бусаров.

В съдебно заседание жалбоподателите поддържат тезата, че решението на ОИК е незаконосъобразно.

Защитата на заинтересованата страна оспори редовността и допустимостта на жалбите, подписани от ПП ГЕРБ, ПП МИР, ПП Нова алтернатива и ПП Свобода, както и оспори жалбите като неоснователни.

Председателят на ОИК отбеляза, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, при спазване на процедурата за произнасяне по сигнала за предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на Община Благоевград.

Съдия Узунов даде срок от три дни за подробна писмена защита на тезите на всяка една от страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в срок.

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *