Кои фирми отнесоха новогодишните честитки?

7 фирми са с новогодишни честитки, санкционирани  от екоинспекторите.

7 000 лв.  е глобена благоевградската фирма ЕТ „Росен Ганчев – Ива“, за извършвана дейност по третиране (изгаряне и пелетизиране) на дървесни отпадъци без наличие на издаден от директора на РИОСВ регистрационен документ.

С по 2000 лева са глобени две фирми.

„АДИЕСС“ ЕООД, с. Дебрен, за зауствани от дейността на дружеството отпадъчни производствени води в повърхностен воден обект – р. Вранчювишки дол (дере), ляв приток на р. Места без необходимото за това основание, т.е. без да притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

„АЛФА ДИНАМИК“ ЕООД, гр. София, извършваща дейност на територията на Хаджидимово в цех за пелети, за неводене на отчетност на отпадъците във връзка с притежаван от дружеството Регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

8000 лева е санкционирана  „ПИРИН ПЕЛЕТ“ ЕООД,  Благоевград за неорганизирано изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, на експлоатирана от дружеството площадка– Цех за производство на пелети в  Разлог.

Директорът на РИОСВ – Благоевград е наложил  една текуща месечна санкция на „Албир” ООД, с. Беласица, общ. Петрич, в размер на 40,77 лв./месец за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества изпускани от инсталация за производство на пелети.

Актове през декември са съставени на  „Метал инвест“ ЕООД за неотговаряща на изискванията площадка за дейности и на „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле за заустване на отпадъчни води в р. Струма, формирани от дейността на обект „Асфал-това база и ТМСИ  в отклонение на условията в издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *