ОИК отстрани кметицата на Коларово

Общинска избирателна комисия прекрати предсрочно пълномощията на кметицата на петричкото село Коларово. Величка Спасова  е отстранена от длъжност.  Установено е, че е била управител на М.С. Транспорт ЕООД, към датата и на избиране за кмет на село Коларово.

Жалба  е постъпила в ОИК от Кирил Милчев. Той  твърди, че избраните за кметове на кметства на с. Коларово, с. Кърналово, с. Първомай, с. Скрът и с. Струмешница има съмнения, че съществува несъвместимост със заеманата от тях изборна длъжност.  Иска да се направи необходимата справка и при констатиране на несъвместимост да се предприемат законови мерки.

С писмо от Агенция по вписванията  е представена информация, като само кметицата на Коларово е била управител, за всички останали е установено, че не са действащи управители, еднолични търговци и не участват в търговски дружества.

ОИК Петрич, констатира, че Спасова не е подавала уведомление до ОИК – Петрич по повод факта, че  съществува несъвместимост със заеманата от нея изборна длъжност и посочената в чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

В законоустановения срок Спасова внесла  възражение. В него тя не оспорва, че е била в несъвместимост към датата и на избиране, но твърди, че в законоустановения срок, а именно на 15.11.2019 г. е предприела действия по напускане на всички заемани от нея длъжности в търговски дружества. Твърди, че на 27.11.2019 г. е представила всички изискуеми документи във връзка с горното на секретарката на Председателя на Общински съвет. Твърди, че уведомлението й е „изгубено”.

ОИК- Петрич счита, че твърдението, че документите са изгубени, не е състоятелно, не е подкрепено със доказателство и е само защитна теза.

 

снимка: net plusВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *