Тийнейджъри напират за работа

Повече непълнолетни искат да работят през последните години.  Със 160 повече са исканията през 2019г. Такава статистика изнесе директорът на Инспекция по труда Славянка Симитчийска. Броят на постъпилите искания за назначаване на работа за 2019г. са 391 бр., от които са направени 7 отказа. През 2018г. исканията са били 231, а през 2017г. са били 188 бр.

През 2019г. са установени 177 лица да полагат труд без сключен писмен трудов договор и регистриран в НАП. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения са 46%, като най-често са свързани с над законноустановеното работно време, неосигурени почивки и отпуски.

През 2019г. Инспекцията по труда е извършила 329 броя проверки относно осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи. Констатирани са 1635 нарушения на трудовото законодателство, като по-голям е делът на нарушенията свързани със ЗБУТ – 75%. За отстраняването им са предприети принудителни административни мерки – 1530 задължителни предписания и 14 акта за спирани. Съставени са 124 акта за административни нарушения.

Активно ще се извършват проверки в хотели и ресторанти в зимните курорти, като ще се проверяват трудовите правоотношения.

През 2020 г. е планирана и мярка за контрол по спазване на трудовото законодателство в икономическа дейност „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“. Според различните изследвания дейността е една от рисковите по отношение на недекларирания труд, както и при осигуряване на безопасност и здраве при работа. Сред приоритетите е и трудовата миграция и трудовата мобилност на работната сила.

През 2020г. са планирани кампании в лечебните заведения, в предприятия, осъществяващи охранителна дейност и предоставящи услуги в сферата на почистването на сгради.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *