Съдът потвърди решението на ОИК – Петрич за свалената кметица на Коларово

Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК – Петрич за предсрочно прекратените пълномощия на кмета на село Коларово, община Петрич.

Съдът обезсилва издаденото  удостоверение  на Величка Спасова за избран за кмет на кметство Коларово. Пълномощията на Спасова са прекратени предсрочно поради неизпълнение чл.41, ал.3 от ЗМСМА – да се уведоми в месечен срок ОИК и председателят на ОбС за липса на обстоятелства за несъвместимост със заеманата изборна длъжност.

По делото бе представена справка от деловодната система на ОбС – Петрич за периода 03.11.2019 г. – 04.12.2019 г., както и бяха взети предвид свидетелските показания на секретарят на Общински съвет – Петрич. По делото бе изяснено безспорно, че Величка Спасова, избрана за кмет на кметство с. Коларово, общ. Петрич, е изпълнила първото кумулативно предвидено условие в чл.41, ал.3 от ЗМСМА – в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, е заличила дейността си като търговец и не е в конфликт на интереси.

„Не може да се приеме, че неизпълнението на второто кумулативно предвидено изискване в разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА – да се уведоми в месечен срок ОИК и председателят на ОбС, е несъществено отклонение от предвиденото задължение. Решението за предсрочно прекратяване пълномощията на Величка Спасова като кмет на кметство с. Коларово е прието в съответствие с разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, във вр. с чл.42, ал.1, т.5 от ЗМСМА“, е отбелязано в мотивите на съдебния акт.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7-дневен срок.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *