Всяко училище прави организация за уроци по вайбър, фейсбук, мейл и дори по телефон

„Уважаеми родители, призоваваме Ви да осъществите контакт с нас на електронната поща или да ни изпратите съобщение на Фейсбук страницата, или да се свържете по телефона с класния ръководител“.

Такива съобщения има в повечето училища на територията на Благоевградска област.

Всяко училище трябва да направи своя организация как точно да протече дистанционното обучение – има различни безплатни образователни платформи, 70% от школата имат електронни дневници, задачи могат да се поставят чрез мейл и дори по телефон.

От Регионално управление на образованието – Благоевград изпратиха официално съобщение, че учебният процес във всички образователни институции на територията на област Благоевград се прекратява до 29.03.2020 г.

От понеделник 16.03.2020 г. във всички училища започва обучение от разстояние в електронна среда.

Съветват учениците  да ограничат максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Да използват активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от техните семейства.

Всяко училище отговорно, като се съобрази със специфичните условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, ще разработи работещ комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците.

Призовават учителите:

  • да насърчавате родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност – от класните ръководители и от учителите по учебните предмети;
  • да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
  • да използвате максимално технологичните възможности (електронно четими учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно съдържание, групи в социалните мрежи) за обмяна на образователни ресурси – от директора, заместник-директорите, учителите, персонала на училището;
  • постепенно да разработите и въведете нестандартна методика и внедряване на иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение – екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).

Учителите по учебните предмети да преосмислят учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година.

Обръщат се и към родителите.

Падагогическите специалисти ще направят всичко необходимо да поддържат връзка с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н.

Като отговорни граждани е наложително да следите за здравословното състояние на Вашите деца. Осигурете им лични предпазни дезинфекционни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с обучителните материали, предоставени им по различни канали от техните учители в рамките на обучение от разстояние в електронна среда. От изключителна важност е да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора, се казва в съобщението.

Образователни видеа ще има по БНТ 2 – между 9 и 12 ч. преди обяд и между 14 и 17 ч. след обяд. Излъчването на образователните видеа по БНТ 4 ще започне от вторник.

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *